Accessibility
UE

Badanie ankietowe w sprawie projektu miejscowego planu dla terenów żwirowni

 

Wójt Gminy Kaliska informuje Mieszkańców miejscowości Dąbrowa i Strych, iż w dniach
od 2 do 5 października bieżącego roku, we wszystkich gospodarstwach domowych, przeprowadzone zostanie badanie ankietowe mające na celu rozpoznane potrzeb i postaw mieszkańców wobec projektu miejscowego planu dla terenów żwirowni. Badanie realizowane będzie przez ankieterów metodą wywiadu indywidualnego (rozmowy).

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o przychylne przyjęcie osób przeprowadzających badanie.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kaliska- pokój nr 1 na parterze.

 

                                                                                                                                                  Wójt Gminy Kaliska

                                                                                                                                                    Sławomir Janicki