Accessibility
UE

Remont mostu w Czubku

Gmina Kaliska pozyskała dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w wysokości 111 tys. zł na wykonanie remontu mostu w miejscowości Czubek, obręb Czarne, gmina Kaliska.

Remont przeprowadziła w 2013 r. firma ROKA Budownictwo Sp. z o.o. ze Starogardu Gdańskiego, wyłoniona w drodze przetargu. Wartość robót: 141.411,39 zł.