Accessibility
UE

Laureaci Kaliskich Słoneczników

Laureaci Nagród Wójta Gminy Kaliska „Kaliskie Słoneczniki” za działalność w 2004 roku:

 

PRACA SPOŁECZNA:

Elżbieta Pasterska

 

        Wyróżnienia:

Maria Jolanta Ignaciuk

Kornelia Ziółkowska

 

 

KULTURA:

Chór „Leśne Echo”

           

    Wyróżnienia:

Karolina Baczkowska

Krzysztof Kreft

 

 

EDUKACJA:

Ewa Chmielecka

           

    Wyróżnienia:

Barbara Płonka

Zofia Haftka

 

 

SPORT:

Andrzej Sroka

           

    Wyróżnienia:

Grzegorz Cieśliński

Andrzej Grzywacz

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

Maciej Wysokiński

           

     Wyróżnienia:

Krystyna Kupka

Alicja Jutrzenka-Trzebiatowska i Wojciech Mańkowski

 

 

 

 

 

 

Laureaci Nagród Wójta Gminy Kaliska „Kaliskie Słoneczniki” za działalność w 2005 roku:

 

 

PRACA SPOŁECZNA:

Zarząd Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów

           

    Wyróżnienia:

Piotr Cywiński

Maria Jolanta Ignaciuk

 

 

KULTURA:

Danuta Guzinska - Zaremba

           

    Wyróżnienia:

Daniela Ebertowska

Gizela Kamińska

 

 

EDUKACJA:

Marian Kujawski i Mariusz Pałys

           

    Wyróżnienia:

Teresa Baczkowska

Barbara Płonka

 

 

SPORT:

Grzegorz Cieśliński

           

    Wyróżnienia:

Zenon Hartuna

Tadeusz Skórczewski

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

Sławomir Trawicki

           

     Wyróżnienia:

Wanda i Hubert Kopciowscy

Zakład Produkcyjny „OKNO-PLAST”

 

 

 

Laureaci Nagród Wójta Gminy Kaliska „Kaliskie Słoneczniki” za działalność w 2006 roku:

 

 

PRACA SPOŁECZNA:

Stowarzyszenie „Dziecko Miłości”

           

    Wyróżnienia:

Zofia Machnikowska

Barbara Żmuda-Trzebiatowska

 

KULTURA:

Daniela Ebertowska

           

    Wyróżnienia:

Alicja Jutrzenka-Trzebiatowska

Ks. Józef Słupski

 

EDUKACJA:

Zofia Haftka

           

    Wyróżnienia:

Leszek Burczyk

Ewa Węsierska

 

SPORT:

Zenon Hartuna

           

    Wyróżnienia:

Kazimierz Liczywek

Tadeusz Skórczewski

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

Wanda i Hubert Kopciowscy

           

     Wyróżnienia:

Masarnia Kaliska

Ryszard Kupka

 

Laureatka Honorowej Nagrody „Kaliski Słonecznik” za całokształt działalności na rzecz gminy:

 

Kazimierz Kajut

 

 

 

 

 

Laureaci Nagród Wójta Gminy Kaliska „Kaliskie Słoneczniki” za działalność w 2007 roku:

 

 

PRACA SPOŁECZNA:

Kaliska Drużyna Harcerska

           

    Wyróżnienia:

Grupa Wolontariuszy przy ZSP Kaliska

Koło Gospodyń Wiejskich Piece

 

KULTURA:

Alicja Jutrzenka-Trzebiatowska

           

    Wyróżnienia:

Leszek Baczkowski

Gizela Kamińska

 

EDUKACJA:

Teresa Jagiełło, Dorota Pryba, Wiesława Zimny

           

    Wyróżnienia:

Krzysztof Frydel

OSP Kaliska

 

SPORT:

Tadeusz Skórczewski

           

    Wyróżnienia:

Wojciech Błażek

Andrzej Grzywacz

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

Błażej Lipski

           

     Wyróżnienia:

Maria i Zbigniew Gumińscy

Czesław Lazarek

 

Laureat Honorowej Nagrody „Kaliski Słonecznik” za całokształt działalności na rzecz gminy:

 

Kornelia Ziółkowska

 

 

 

 

 

Laureaci Nagród Wójta Gminy Kaliska „Kaliskie Słoneczniki” za działalność w 2008 roku:

 

PRACA SPOŁECZNA:

Anna Groth

           

    Wyróżnienia:

Jadwiga Deręgowska

Komitet Rewitalizacji Kościoła w Płocicznie

Sołtys Pieców Marek Romanów wraz z grupą lokalnych działaczy społecznych

 

KULTURA:

Grupa Pań śpiewających przy GOK Kaliska

           

    Wyróżnienia:

Janusz Beyer

Cecylia Katarzyna Łojewska

 

EDUKACJA:

Panie ze świetlicy ZSP Kaliska: Teresa Baczkowska, Monika Jankowska,

                                                       Joanna Linda

    Wyróżnienia:

Krystyna Burczyk

            Grażyna Cieplińska

 

SPORT:

Wojciech Błażek

           

    Wyróżnienia:

Ewa Ryngwelska wraz z Paniami z zajęć aerobiku

Dariusz Begier

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

Ryszard Kupka

           

     Wyróżnienia:

PPU „OLA” Sp. z o.o.

Piotr Trykowski

 

Laureaci Honorowej Nagrody „Słonecznik 2008” za całokształt działalności na rzecz gminy:

Zygmunt Beyer

 

 

 

Laureaci Nagród Wójta Gminy Kaliska „Kaliskie Słoneczniki” za działalność w 2009 roku:

 

PRACA SPOŁECZNA:

Jarosław Otta

           

    Wyróżnienia:

Natalia Dembicka

Barbara Płonka

 

 

KULTURA:

Janusz Beyer

           

    Wyróżnienia:

Edwin Jasiński

Mariola Szewczyk-Głuchowska

 

 

EDUKACJA:

Barbara Żmuda – Trzebiatowska

 

    Wyróżnienia:

Anna i Zenon Kasprzak

            Robert Sikorski

 

SPORT:

Mariusz Kurkowski

           

    Wyróżnienia:

Zarząd Gminnego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Drużyna Juniorów „Victorii” Kaliska

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

PPU „OLA” Sp. z o.o.  Wojciech Chmielecki

           

     Wyróżnienia:

„ADAM - POL” Adam Adamowski

PPUH „LASTRANS” Marcin Kaliszewski

 

 

 

 

Laureaci Nagród Wójta Gminy Kaliska „Kaliskie Słoneczniki” za działalność w 2010 roku:

 

 

PRACA SPOŁECZNA:

Koło Gospodyń Wiejskich Piece

 

 

KULTURA:

Jadwiga Deręgowska

     

EDUKACJA:

Anna i Zenon Kasprzak

           

 

SPORT:

Andrzej Sroka i drużyna Juniorów „Victorii” Kaliska

           

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

„ADAM - POL” Adam Adamowski

 

 

Laureaci Honorowej Nagrody „Słonecznik 2010” za całokształt działalności na rzecz gminy:

 

Leszek Burczyk

Edwin Jasiński

 

 

 

 

 

Laureaci Nagród Wójta Gminy Kaliska „SŁONECZNIK 2011” za działalność w 2011 roku:

 

PRACA SPOŁECZNA:

 Maria Jolanta Ignaciuk

 

KULTURA:

Leszek Baczkowski

 

EDUKACJA:

Robert Sikorski

          

SPORT:

Kaliskie Stowarzyszenie Wspierania Sportu „Victoria”

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

ZPH Galant Piotr Trykowski

 

Laureat Honorowej Nagrody „Słonecznik 2011” za całokształt działalności na rzecz gminy:

 

Ks. Józef Słupski

 

 

 

 

 

Laureaci Nagród Wójta Gminy Kaliska „SŁONECZNIK 2012” za działalność w 2012 roku:

 

PRACA SPOŁECZNA:

Gminne Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliskach

 

KULTURA:

Zdzisława Gulgowska

 

EDUKACJA:

Grażyna Cieplińska

          

SPORT:

Zespół Taneczny KAL DANCE przy ZSP Kaliska

          

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

Nadleśnictwo Kaliska

 

 

Laureat Honorowej Nagrody „Słonecznik 2012” za całokształt działalności na rzecz gminy:

 • Franciszek Wysokiński

 

 

Laureaci Nagród Wójta Gminy Kaliska „SŁONECZNIK 2013” za działalność w 2013 roku:

 

PRACA SPOŁECZNA:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2013

 • Radosław Ciemiński

 

     Specjalne podziękowanie i wyróżnienie:

 • Marzena i Tomasz Miszewscy

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2013

 • Bożena i Marek Romanów

 

SPORT:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2013

 • Jerzy Pasterski

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2013

 • Jerzy Dębiński

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2013

 • Mirosław Szramka

 

Specjalne podziękowanie i wyróżnienie:

 • Krystyna Kupka

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2013

 • Wanda i Hubert Kopciowscy oraz Zenon Kopciowski

 

 

EDUKACJA:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2013

 • Bogumiła Wałaszewska

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2013

 • Elżbieta Pałys

 

KULTURA:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Słonecznik 2013

 • Mirosława Borucka

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2013

 • Młodzieżowa Rada Gminy Kaliska

 

Laureaci Honorowej Nagrody „SŁONECZNIK 2013” za całokształt działalności na rzecz gminy:

 

 • Eckhard Bode
 • Krystyna Kopaczewska
 • Zofia Czarnowska

 

Wyróżnienie specjalne:

 • Detlev Andresen

 

 

 

Laureaci Nagród Wójta Gminy Kaliska „SŁONECZNIK 2014” za działalność w 2014 roku:

 

PRACA SPOŁECZNA:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2014

 • Angelika Kinowska

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2014

 • Ochotnicza Straż Pożarna Kaliska

 

KULTURA:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Słonecznik 2014

 • Feliks Światczyński

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2014

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Iwicznie

 

EDUKACJA:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska

 • Piotr Kaczorowski

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2014

 • Anna Krużycka

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2014

 • Krystyna Burczyk

 

SPORT:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2014

 • Beata Zaręba

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2014

 • Ewa Ryngwelska

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2014

 • Piotr Freitag

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2014

 • Mirosław Szramka

 

Laureaci Honorowej Nagrody „SŁONECZNIK 2014” za całokształt działalności na rzecz gminy:

 

 • Wojciech Chmielecki
 • Janina Mucha

 

 

 

Laureaci Nagród Wójta Gminy Kaliska „SŁONECZNIK 2015” za działalność w 2015 roku:

 

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-EDUKACYJNA:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2015

 • Lucyna Kawecka

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2015

 • Beata i Adam Lewandowscy

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-SPORTOWA:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Słonecznik 2015

 • Drużyna KSWS VICTORIA Kaliska

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Słonecznik 2015

 • Stowarzyszenie Kaliska Power Volleyball

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2015

 • Grupa „RADOŚNI” działająca przy ŚDS Kaliska

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2015

 • Wiesław Rożek, Usługi Stolarsko-Szklarskie, Kaliska

 

Nagroda  Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2015

 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Masarnia Kaliska

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2015

 • Marcin Kamysz, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „KAMCAR” Zblewo, filia w Kaliskach

 

INICJATYWA ROKU:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2015

 • Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2015

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Gdańsku

 

ŻYCZLIWA  DŁOŃ:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2015

 • Janina Knitter

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2015

 • Wiesława Babińska

 

 

Laureaci Honorowej Nagrody „SŁONECZNIK 2015” za całokształt działalności na rzecz gminy:

 

 • Anna Kropidłowska
 • Barbara Płonka
 • Jan Radzewicz

 

 

Laureaci Nagród Wójta Gminy Kaliska „SŁONECZNIK 2016” za działalność w 2016 roku:

 

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-EDUKACYJNA:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2016

 • Wanda i Mieczysław Dembiccy

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2016

 • Zespół AKORD KOCIEWIE

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-SPORTOWA:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Słonecznik 2016

 • Elżbieta Pasterska

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Słonecznik 2016

 • Adrian Prabucki

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2016

 • Jan Neugebauer

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2016

 • Bogumiła i Jerzy Frischmut, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2016

 • Anna Bielińska, Salon Fryzur MADAME

 

Nagroda  Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2016

 • Honorata i Piotr Freitag, Zakład Remontowo-Budowlano-Handlowy „KUNER”

 

INICJATYWA ROKU:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2016

 • Parafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kaliskach

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2016

 • Komitet Rewitalizacji Kościoła w Płocicznie

 

 

ŻYCZLIWA  DŁOŃ:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2016

 • Wojciech Hiller

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2016

 • Zofia Trawicka

 

Laureaci Honorowej Nagrody „SŁONECZNIK 2016” za całokształt działalności na rzecz gminy:

 • Urszula i Gerard Jurczyk
 • Wanda i Hubert Kopciowscy
 • Maria Jolanta Ignaciuk

 

Wyróżnienie specjalne „SŁONECZNIK 2016”:

 • Britta Lammert

 

 

 

Laureaci Nagród Wójta Gminy Kaliska „SŁONECZNIK 2017” za działalność w 2017 roku:

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-EDUKACYJNA:

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2017

 • Zespół „Mali Kociewiacy” z SPP w Kaliskach wraz z opiekunkami: Ewą Kujawską i Karoliną Dunajską

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2017

 • Dominika Fijał

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2017

 • Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko Miłości” w Kaliskach

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-SPORTOWA:

Wyróżnienie Wójta Gminy Słonecznik 2017

 • Dawid Dadura

Wyróżnienie Wójta Gminy Słonecznik 2017

 • Beata Zaręba

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2017

 • Adrian Prabucki

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2017

 • Waldemar Zaorski Grill Bar „Kamienna Karczma”

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2017

 • Joanna Andrearczyk-Frost  Apteka CENTRUM Kaliska

Nagroda  Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2017

 • Renata i Roman Chajewscy EUROBUD Sp. J. Starogard Gdański

 

INICJATYWA ROKU:

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2017

 • Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2017

 • Stowarzyszenie „Kaliskie Pegazy”

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2017

 • Zarząd Powiatu Starogardzkiego

 

ŻYCZLIWA  DŁOŃ:

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2017

 •  Ewa Węsierska

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2017

 •  Bożena Nadolska

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2017

 • Ariel Wysocki

 

Laureaci Honorowej Nagrody „SŁONECZNIK 2017” za całokształt działalności na rzecz gminy:

 • Jan Marulski
 • Monika i Jacek Brzezińscy
 • Krzysztof Frydel

 

Wyróżnienia specjalne „SŁONECZNIK 2017”:

 • Edward Sobiecki
 • Ryszard Wojdowski

 

 

 

Laureaci Nagród Wójta Gminy Kaliska „SŁONECZNIK 2018” za działalność w 2018 roku:

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-EDUKACYJNA:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2018

 • Malwina Sikora

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2018

 • Paweł Ferens

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2018

 • Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach

Nagroda Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2018

 • Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-SPORTOWA:

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2018

 • Jarosława Otta

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2018

 • Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2018

 • Urszula Zimorska

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2018

 • Marek Zagórski

Nagroda Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2018

 • Dawid Dadura

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2018

 • Mariola Szewczyk-Głuchowska, Salon Fryzjerski „MARIOLA”

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2018

 • Elwira Kurkowska, Salon Fryzjerski „AVANGARDA”

Nagroda Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2018

 • Henryk Sarnowski, Usługi Transportu Leśnego

 

 

INICJATYWA ROKU:

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2018

 • Grupa nieformalna „Totalnie zakręceni”

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2018

 • Ochotnicza Straż Pożarnej w Kaliskach

Nagroda Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2018

 • Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

 

 

ŻYCZLIWA DŁOŃ:

Nagroda Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2018

 • Leszek Burczyk

 

Laureaci Honorowej Nagrody „SŁONECZNIK 2018” za całokształt działalności na rzecz gminy:

 • Czesław Słomiński
 • Elżbieta Pasterska
 • Leszek Baczkowski

 

Wyróżnienie specjalne „SŁONECZNIK 2018”:

 • Hanka Dera


 

 

Laureaci Nagród Wójta Gminy Kaliska „SŁONECZNIK 2019”
za działalność w 2019 roku:

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-SPORTOWA:

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2019

 • Daniela Ebertowska-Rola

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2019

 • Kaliskie Stowarzyszenie Wspierania Sportu VICTORIA

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2019

 • Samuel Zaręba

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-EDUKACYJNA:

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2019

 • Rada Sołecka sołectwa Piece oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Piecach

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2019

 • Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczo-Rehabilitacyjny w gminie Kaliska

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2019

 • Zdzisława Gulgowska

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2019

 • Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

 

Wyróżnienie specjalne Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2019

 • Łucja i Jan Neugebauer

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2019

 • Stajnia Koń Polny Anna Zimny i Maria Grzywacz

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2019

 • FHU Auto-Giełda Rafał Haftka

Nagroda  Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2019

 • Zarząd DINO Polska SA

Nagroda  Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2019

 • KupCarGroup Ryszard Kupka

 

INICJATYWA ROKU:

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2019

 • Ks. dr Bogdan Kozłowski, Proboszcz Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2019

 • Sylwia i Jarosław Pliszka

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2019

 • Robert Sikorski

 

ŻYCZLIWA  DŁOŃ:

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2019

 •  Teresa Jagiełło

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2019

 • Henryk Kinder POLMET Starogard Gdański

 

Laureaci Honorowej Nagrody „SŁONECZNIK 2019” za całokształt działalności na rzecz gminy:

 • Elżbieta i Mariusz Pałys
 • Danuta Miszewska

 

 

Laureaci Nagród Wójta Gminy Kaliska „SŁONECZNIK 2021” za działalność w 2021 r.

 

1. Nagroda Wójta Gminy Kaliska HONOROWE WYRÓŻNIENIE SPECJALNE SŁONECZNIK 2021:

 • Leszek Baczkowski
 • Ksiądz Proboszcz Józef Słupski
 • Państwo Prof. dr hab. n. med. Janusz Jaśkiewicz
                 Prof. dr hab. n. med. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

 

2. Nagroda Wójta Gminy Kaliska HONOROWY SŁONECZNIK 2021:

 • Państwo Joanna i Andrzej Linda

 

3. W kategorii DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-SPORTOWA:

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2021

 • Jakub Malinowski
 • Przedsięwzięcie „Dziki Brzeg”:
  • Państwo Joanna Romaldowska
                  Rafał Cieślak

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2021

 • 12. Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki w Kaliskach

 

4. W kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA:

Wyróżnienie Specjalne Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2021

 • Świetlica szkolna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kaliskach

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2021

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach z Filią w Cieciorce
 • Barbara Żmuda-Trzebiatowska

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2021

 • Krzysztof Stoba, Prezes OSP Kaliska

 

5. W kategorii PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2021

 • Julia Janicka Fotografia
 • Martyna Cieplińska Agroturystyka „Nad Gogolinkiem”

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2021

 • Państwo Teresa i Mirosław Brzezińscy

 

6. W kategorii INICJATYWA ROKU:

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2021

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kaliskach
 • Przedsięwzięcie „Piknik dla Joanny”:
  • Joanna Koprowska
  • Marcin Treydowski
  • Michał Fiałek

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2021

 • Anna Bisaggio

 

7. W kategorii ŻYCZLIWA DŁOŃ:

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2021

 • Szkolne Koło Wolontariatu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kaliskach
 • Jerzy Piotrzkowski, Prezes OSP Piece

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska SŁONECZNIK 2021

 • Marcin Treydowski

 

 

Laureaci Nagród Wójta Gminy Kaliska „SŁONECZNIK 2022” za działalność w 2022 r.

 

 • W dziedzinie  DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-EDUKACYJNEJ:

 

Nagroda: Daniela Ebertowska - Rola

 

Wyróżnienie:  Katarzyna Eliasz

Wyróżnienie: Krzysztof Banul

 

 • W dziedzinie DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-SPORTOWEJ:

 

Nagroda: Lena Kozłowska

 

Wyróżnienie: Jakub Trawicki

Wyróżnienie:  Batik Kociewski pod instruktarzem p. Anny Mierzejewskiej – Otta

 

 • W dziedzinie PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 

Nagroda: Michał Koliński – nauka jazdy

 

Wyróżnienie: ZPUH Piotr Łojewski TYMEK

Wyróżnienie:  Sklep Spożywczy – Magdalena i Marek Pikuła

 

 • W dziedzinie INICJATYWA ROKU:

 

Nagroda: ks. Bogdan Kozłowski i parafianie

 

Wyróżnienie:  PLOGGING w Kaliskach Grupa Eko Rodzice

Wyróżnienie: Paulina Świtała

              

 • W dziedzinie ŻYCZLIWA DŁOŃ:
   

Nagroda: Anna i Zenon Kaprzakowie


Wyróżnienie: Kazimierz Głodek

Wyróżnienie: Jacek Sojka

 

Laureaci Honorowej Nagrody „SŁONECZNIK 2022” za całokształt działalności na rzecz gminy:  

 

 • Ks. Romuald Prosator
 • Kazimierz Koliński
 • Irena Stopa

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska HONOROWE WYRÓŻNIENIE SPECJALNE "SŁONECZNIK 2022":

 

 •  Harcerze z Leśnej Huty

 

 

Laureaci Nagród Wójta Gminy Kaliska „SŁONECZNIK 2023” za działalność w 2023 r.

 

W dziedzinie  DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ:

 

Nagroda: Krzysztof Banul

 

Wyróżnienie:  Radosław Ciemiński

Wyróżnienie: Stanisław Tomana

 

Wyróżnienie specjalne:

1. KGW w Iwicznie

 

W dziedzinie DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-SPORTOWEJ:

 

Nagroda: Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej w Kaliskach

 

Wyróżnienie: Krzysztofa Warmbier

Wyróżnienie:  Seniorska Drużyna Męska i Kobieca OSP Kaliska

 

 

W dziedzinie PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 

Nagroda: „Makowa Koza” Anna Krużycka

 

Wyróżnienie: Tomasz Słomiński

Wyróżnienie:  Andrzej Prabucki

 

W dziedzinie INICJATYWA ROKU:


Nagroda: Kancelaria Notarialna Jagoda Michalska

Wyróżnienie: działalność Klubu Seniora w Piecach

Wyróżnienie: Restauracja Zunafi

               

 

W dziedzinie ŻYCZLIWA DŁOŃ:
 

Nagroda: Monika Wałaszewska     


Wyróżnienie: Emilia Sarnowska

Wyróżnienie: Bernadetta Osiak

 

 

Laureaci Honorowej Nagrody „SŁONECZNIK 2023” za całokształt działalności na rzecz gminy:  

 

1. Lucyna Kawecka

2. dr Jadwiga Witos

3. Krystyna Burczyk

4. Feliks Światczyński

5. Krzysztof Kowalkowski