Accessibility
UE

W dniu 6 grudnia 2012 roku odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kaliska w kadencji 2012-2014

W dniu 6 grudnia 2012 roku odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kaliska w kadencji 2012-2014, poprzedzona wcześniej przeprowadzonymi wyborami. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Kaliska odbyły się w miesiącu październiku w 5 obwodach wyborczych, z których wybrano 11 radnych Młodzieżowej Rady Gminy Kaliska:

 1. Chelińska Michalina                                   
 2. Ciemiński Radosław                                     
 3. Ciemińska Weronika 
 4. Dembicka Natalia                                   
 5. Grzywacz Maria                                               
 6. Kostrzewa Patryk  
 7. Osowska Eliza                                          
 8. Ossowska Natalia                                              
 9. Stopa Alicja                                                         
 10. Stopa Lucyna                                                    
 11. Wróblewska Maria   

Do chwili wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Toporowski. Na wstępie Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kaliska Zbigniewem Toporowskim złożyli serdeczne gratulacje młodym radnym, życzyli im wszelkich sukcesów,  w  działalności samorządowej, a w przyszłości zajęcia  miejsca w szeregach dorosłej Rady, a także podziękowali dotychczasowej radzie za pracę i wysiłek włożony w działalność Młodzieżowej Rady wręczając pisemne podziękowanie i słodki upominek.   Podziękowania za współpracę oraz gratulacje padły również ze strony opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Kaliska Pani Marii Jolanty Ignaciuk. Po otwarciu obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji  Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miny Kaliska Maria Jolanta Ignaciuk wręczyła młodym rajcom zaświadczenia o wyborze na radnego. Podczas I sesji Radni Młodzieżowej Rady Gminy, złożyli uroczyste ślubowanie, po którym przystąpili do podjęcia uchwał konstytuujących organizację wewnętrzną Rady, a mianowicie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W ich wyniku w głosowaniu jawnym młodzi radni wybrali na Przewodniczącego Marię Grzywacz oraz na Wiceprzewodniczącego Radosława Ciemińskiego. Na zakończenie Wójt Gminy Kaliska wraz z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli serdeczne podziękowanie dla opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Kaliska Pani Marii Jolanty Ignaciuk oraz dla opiekuna z ramienia urzędu  Pani Anny Ossowskiej. Miłym słodkim akcentem  było przybycie świętego Mikołaja i wręczenie słodkich upominków dla młodzieży.