Accessibility
UE

Pomoc głuchoniemym

Urząd Gminy w Kaliskach uprzejmie informuje swoich klientów mających trudności w komunikowaniu się, w tym potrzebujących pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla załatwienia swoich spraw w naszym urzędzie, o zgłoszenie zamiaru skorzystania z usługi w terminie co najmniej 3-dniowym przed planowaną wizytą.

W celu skorzystania z usługi tłumacza należy skontaktować się z Sekretariatem Urzędu Gminy, na adres:

 e-mail:sekretariat@kaliska.pl,  

nr fax: (58)  58- 89- 206

lub telefonicznie : (58) 58-89-201,lub 202

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. , nr 127, poz.721 z późn.zm.).