Accessibility
UE

Program „Czyste Powietrze”

 

 

Program „Czyste Powietrze” – podstawowe informacje

 

O programie:

Czyste Powietrze to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza.

 

Dla kogo?

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Co obejmuje dofinansowanie?

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.:

 • Węzeł cieplny;
 • Pompa ciepła;
 • Kocioł gazowy kondensacyjny;
 • Kocioł olejowy;
 • Ogrzewanie elektryczne;
 • Kocioł na pellet/drewno spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii (OZE):

 •  Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.
 • Ocieplenie przegród budowlanych
 • Wymiana stolarki zewnętrznej (okna/drzwi/bramy garażowe)
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna
 • Audyt energetyczny/dokumentacja projektowa/ekspertyzy

 

Formy dofinansowania

 • Dotacja;
 • Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:
 • Dotacja z prefinansowaniem.

 

Warunki finansowe

Maksymalne kwoty dotacji:

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 41 tys. zł
 • Podwyższony poziom dofinansowania: 59 tys. zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania: 79 tys. zł

Maksymalne kwoty dotacji z kompleksową termomodernizacją:

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 66 tys. zł
 • Podwyższony poziom dofinansowania: 99 tys. zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania: 135 tys. zł

Dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł.

 

Termin

Nabór ciągły wniosków do 31.12.2027

 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się tutaj

Link: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze od 3 stycznia 2023r.

Z dniem 3 stycznia 2023r. ulegają zmianie zasady udzielania dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dla właścicieli domów jednorodzinnych. Najważniejsze zmiany to:

 • podniesienie kwoty dofinansowania
 • zmiana progów dochodowych umożliwiających uzyskanie dotacji
 • wprowadzenie kategorii termomodernizacji kompleksowej z dodatkowym finansowaniem.

 

Zmiana progów dochodowych:

 1. Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrasta do 135 000 zł, a maksymalna kwota dotacji do 66 000 zł.
 2. Progi dochodowe przy dofinansowaniu podwyższonym:
 • 1894 zł na osobę miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 2651 zł na osobę miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym.
 1. Progi dochodowe przy dofinansowaniu najwyższym:
 • 1090 zł na osobę miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 1526 zł na osobę miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym.

 

 

Podniesienie kwoty dofinansowania:

 1. W zależności od rodzaju inwestycji i poziomu dochodów intensywność dofinansowania wynosi od 40% do 100% wartości kosztów kwalifikowanych (netto).
 2. W przypadku termomodernizacji kompleksowej (audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku) dofinansowanie może wynieść nawet do 136 200 zł bezzwrotnej dotacji.

 

Broszura informacyjna:

/media/pliki/wnioski/broszura-czyste-powietrze.pdf

 

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny 

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” działa w budynku Urzędu Gminy Kaliska przy ul. Nowowiejskiej 2, pok. 2. W punkcie można zapoznać się z założeniami programu oraz uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje na wymianę starych pieców i termomodernizację domów jednorodzinnych.

Osoby do kontaktu jest Ewelina Beling i Justyna Tomana,  tel. 58 5889201 wew. 533 lub 538

e-mail: e.beling@kaliska.pl

 

 

Do dnia 31 grudnia 2022r. w Gminie Kaliska:

 • złożono 164 wniosków o dotację 
 • zrealizowano 92 przedsięwzięcia
 • wypłacono dotacje na łączną kwotę  1 504 892,68 zł

 

 Do dnia 31 marca 2023 r. w Gminie Kaliska:

 • złożono 172 wnioski o dotację 
 • zrealizowano 100 przedsięwzięć
 • wypłacono dotacje na łączną kwotę 1 698 394,74 zł

 

 

 

ZAPROSZENIE na 6.webinar Akademii Czyste Powietrze w dniu 22.06.2023 r. - NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”? – zakres przedsięwzięcia oraz zalety jego realizacji.

 

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępniono zaproszenie na kolejny 6. webinar #AkademiaCzystegoPowietrza2023 pn. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”? – zakres przedsięwzięcia oraz zalety jego realizacji, który odbędzie się 22 czerwca br. o godz. 10.00.

Celem tego spotkania jest pokazanie jak poprawa stanu budynku w programie „Czyste Powietrze” wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię, bezpieczeństwo cieplne i komfort życia jego mieszkańców.

Poniżej link do zaproszenia oraz link do formularza zgłoszeniowego.

Link do zaproszenia: #Akademia Czystego Powietrza – Program Czyste Powietrze

 

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/gY3HidBBy1  

 

Po zakończonym spotkaniu zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety: https://forms.office.com/e/qxFEgKA3wL 

 

 

 

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

 

24 lipca 2023 r.

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

- oferowanej ceny usługi i produktu,

- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

 

uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin
w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

 

 

Do dnia 30 czerwca 2023 r. w Gminie Kaliska:

 • złożono 182 wnioski o dotację 
 • zrealizowano 104 przedsięwzięcia
 • wypłacono dotacje na łączną kwotę 1 879 124,38zł

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie NFOŚ na kolejny 7. Webinar #AkademiaCzystegoPowietrza2023, tym razem pn. „Efektywne i ekologiczne źródła ciepła. Jakie źródło ciepła wybrać i czym się kierować?”.

 

O tym, jakie źródło ciepła wybrać i czym się kierować będziemy rozmawiać z ekspertami Izby Gospodarczej Urządzeń OZE oraz Instytutu Ochrony Środowiska. Zdobyta przez uczestników spotkania wiedza o uwarunkowaniach funkcjonalnych i technicznych poszczególnych źródeł ciepła pomoże podjąć decyzję o tym, które z nich najlepiej sprawdzi się w domu wnioskodawcy programu.

 

Przesyłamy poniżej link do zaproszenia oraz link do formularza zgłoszeniowego.

Link do zaproszenia: #Akademia Czystego Powietrza – Program Czyste Powietrze

 

Link do formularza zgłoszeniowego:  https://forms.office.com/e/YyLzpmtR1H

 

Po zakończonym spotkaniu zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety: https://forms.office.com/e/eJb7KiytZw

 

 

Do dnia 30 września 2023 r. w Gminie Kaliska:

 • złożono 188 wnioski o dotację 
 • zrealizowano 108 przedsięwzięcia
 • wypłacono dotacje na łączną kwotę 1 995 563,57zł

 

 

Do dnia 31 grudnia 2023 r. w Gminie Kaliska:

 • złożono 201 wnioski o dotację 
 • zrealizowano 113 przedsięwzięć
 • wypłacono dotacje na łączną kwotę 2 234 759,06zł

 

 

 

Do dnia 31 marca 2024 r. w Gminie Kaliska:

 • złożono 219 wnioski o dotację 
 • zrealizowano 117 przedsięwzięć
 • wypłacono dotacje na łączną kwotę 2 411 366,44zł

 

 

 

 

 

 

#AkademiaCzystegoPowietrza2024 – 6 czerwca o godz. 10:00. Zapraszamy na 3. webinar o termomodernizacji i wymianie źródła ciepła w programie „Czyste Powietrze”

Przygotowanie i realizacja inwestycji w teorii oraz wymiana źródła ciepła i termomodernizacja w praktyce – to tematy najbliższego spotkania w ramach cyklu #AkademiaCzystegoPowietrza2024. Webinar, na który każdy zainteresowany może się już zarejestrować (https://forms.office.com/e/rrtvL2F1uq), odbędzie się w czwartek, 6 czerwca o godz. 10:00.

Tylko dobrze docieplony budynek z nowym źródłem ciepła jest pewnym i bezpiecznym rozwiązaniem, które przyniesie korzyści osobom korzystającym z programu „Czyste Powietrze”. Ale jak się za to zabrać? Czy wystarczy audyt energetyczny, który podpowie, czy dobór nowego źródła ciepła w danym domu, został wskazany zgodnie z jego zapotrzebowaniem na ciepło? Nie tylko na te pytania odpowiemy podczas spotkania online z audytorem energetycznym.

Zapraszamy w czwartek, 6 czerwca o 10:00. Prosimy o rejestrację pod linkiem: https://forms.office.com/e/rrtvL2F1uq (na zgłoszenia czekamy do 5.06.2024 r. do godz. 12:00).

Uwaga! Jeśli nie wyczerpiemy tematu, to obiecujemy kontynuację spotkania. Jak zgłosić dodatkowe tematy z obszaru termomodernizacji i wymiany źródła ciepła, które mielibyśmy jeszcze omówić? Wystarczy wypełnić ankietę, którą wyślemy do każdej zarejestrowanej osoby.

***

Cykl „Akademia Czystego Powietrza” – baza praktycznej wiedzy o ogólnopolskim programie „Czyste Powietrze” – jest realizowany od 2020 r. przez NFOŚiGW, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Polskim Alarmem Smogowym.

 

 

 

 

Obowiązkowa lista ZUM

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze

 

 

 

 

Do dnia 30 czerwca 2024 r. w Gminie Kaliska:

 • złożono 230 wniosków o dotację 
 • zrealizowano 123 przedsięwzięcia
 • wypłacono dotacje na łączną kwotę 2 500 571,31 zł