Accessibility
UE

Program „Czyste Powietrze”

 

 

Program „Czyste Powietrze” – podstawowe informacje

 

O programie:

Czyste Powietrze to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza.

 

Dla kogo?

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Co obejmuje dofinansowanie?

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.:

 • Węzeł cieplny;
 • Pompa ciepła;
 • Kocioł gazowy kondensacyjny;
 • Kocioł olejowy;
 • Ogrzewanie elektryczne;
 • Kocioł na pellet/drewno spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii (OZE):

 •  Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.
 • Ocieplenie przegród budowlanych
 • Wymiana stolarki zewnętrznej (okna/drzwi/bramy garażowe)
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna
 • Audyt energetyczny/dokumentacja projektowa/ekspertyzy

 

Formy dofinansowania

 • Dotacja;
 • Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:
 • Dotacja z prefinansowaniem.

 

Warunki finansowe

Maksymalne kwoty dotacji:

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 41 tys. zł
 • Podwyższony poziom dofinansowania: 59 tys. zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania: 79 tys. zł

Maksymalne kwoty dotacji z kompleksową termomodernizacją:

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 66 tys. zł
 • Podwyższony poziom dofinansowania: 99 tys. zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania: 135 tys. zł

Dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł.

 

Termin

Nabór ciągły wniosków do 31.12.2027

 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się tutaj

Link: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze od 3 stycznia 2023r.

Z dniem 3 stycznia 2023r. ulegają zmianie zasady udzielania dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dla właścicieli domów jednorodzinnych. Najważniejsze zmiany to:

 • podniesienie kwoty dofinansowania
 • zmiana progów dochodowych umożliwiających uzyskanie dotacji
 • wprowadzenie kategorii termomodernizacji kompleksowej z dodatkowym finansowaniem.

 

Zmiana progów dochodowych:

 1. Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrasta do 135 000 zł, a maksymalna kwota dotacji do 66 000 zł.
 2. Progi dochodowe przy dofinansowaniu podwyższonym:
 • 1894 zł na osobę miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 2651 zł na osobę miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym.
 1. Progi dochodowe przy dofinansowaniu najwyższym:
 • 1090 zł na osobę miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 1526 zł na osobę miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym.

 

 

Podniesienie kwoty dofinansowania:

 1. W zależności od rodzaju inwestycji i poziomu dochodów intensywność dofinansowania wynosi od 40% do 100% wartości kosztów kwalifikowanych (netto).
 2. W przypadku termomodernizacji kompleksowej (audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku) dofinansowanie może wynieść nawet do 136 200 zł bezzwrotnej dotacji.

 

Broszura informacyjna:

/media/pliki/wnioski/broszura-czyste-powietrze.pdf

 

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny 

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” działa w budynku Urzędu Gminy Kaliska przy ul. Nowowiejskiej 2, pok. 2. W punkcie można zapoznać się z założeniami programu oraz uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje na wymianę starych pieców i termomodernizację domów jednorodzinnych.

Osobą do kontaktu jest Robert Stoliński,  tel. 58 5889201 wew. 536,

e-mail: r.stolinski@kaliska.pl

 

 

Do dnia 31 grudnia 2022r. w Gminie Kaliska:

 • złożono 164 wniosków o dotację 
 • zrealizowano 92 przedsięwzięcia
 • wypłacono dotacje na łączną kwotę  1 504 892,68 zł

 

 Do dnia 31 marca 2023 r. w Gminie Kaliska:

 • złożono 172 wnioski o dotację 
 • zrealizowano 100 przedsięwzięć
 • wypłacono dotacje na łączną kwotę 1 698 394,74 zł