Accessibility
UE

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku

Informacja o osiągniętych przez Gminę Kaliska w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

POZIOMY RECYKLINGU 2017 ROK

Osiągnięte w kolejnych latach przez Gminę Kaliska poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

Wyszczególnienie

Poziom wymagany w 2016 r. w %

Poziom osiągnięty w 2016 r. w %

(dane ze ZGW)                   

Poziom wymagany w 2017 r. w %

Poziom osiągnięty w 2017 r. w %

Gmina Kaliska

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w %

 

>  18

 

24,7

 

>  20

 

24,2

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w %

 

 

> 42

 

 

99,6

 

 

> 45

 

 

100

Poziomy ograniczenia Masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w %

 

<  45

 

0,0

 

<  45

 

0,0

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kaliska za 2017 rok:

http://archiwum.bip.kaliska.pl/zalaczniki/937/Analiza_29-05-2018_10-35-47.pdf

 

 

POZIOMY RECYKLINGU 2018 ROK

Osiągnięte w kolejnych latach przez Gminę Kaliska poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

Wyszczególnienie

Poziom wymagany w 2017 r. w %

Poziom osiągnięty w 2017 r. w %

Gmina Kaliska

Poziom wymagany w 2018 r. w %

Poziom osiągnięty w 2018 r. w %

Gmina Kaliska

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w %

 

>  20

 

24,2

 

>  30

 

38

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w %

 

 

> 45

 

 

100

 

 

> 50

 

 

100

Poziomy ograniczenia Masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w %

 

<  45

 

0,0

 

<  40

 

17

 

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kaliska za 2018 rok:

http://archiwum.bip.kaliska.pl/zalaczniki/937/Analiza_gosp_24-04-2019_14-43-27.pdf

 

POZIOMY RECYKLINGU 2019 ROK

Osiągnięte w kolejnych latach przez Gminę Kaliska poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

Wyszczególnienie

Poziom wymagany w 2018 r. w %

Poziom osiągnięty w 2018 r. w %

Gmina Kaliska                   

Poziom wymagany w 2019 r. w %

Poziom osiągnięty w 2019 r. w %

Gmina Kaliska

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w %

 

>  30

 

38

 

>  40

 

43

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w %

 

 

> 50

 

 

100

 

 

>  60

 

 

100

Poziomy ograniczenia Masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w %

 

<  40

 

17

 

<  40

 

32

 

Sp. D.D.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kaliska za 2019 rok:

http://archiwum.bip.kaliska.pl/zalaczniki/937/Analiza_03-06-2020_10-17-33.pdf

 

POZIOMY RECYKLINGU 2020 ROK

Osiągnięte w kolejnych latach przez Gminę Kaliska poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

Wyszczególnienie

Poziom wymagany w 2019 r. w %

Poziom osiągnięty w 2019 r. w %

Gmina Kaliska                   

Poziom wymagany w 2020 r. w %

 

Poziom osiągnięty w 2020 r. w %

Gmina Kaliska

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w %

 

>  40

 

50

 

>  50

 

51

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w %

 

 

> 60

 

 

97

 

 

>  70

 

 

99

Poziomy ograniczenia Masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w %

 

<  40

 

32

 

<  35

 

12

 

Sp. D.D.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kaliska za 2020 rok:

http://bip.kaliska.pl/dokumenty,5_111