Accessibility
UE

Kompleks boisk „ORLIK” w Kaliskach

W 2011 roku, przy Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach, powstał nowy kompleks boisk sportowych „ORLIK”. Na wybudowanie tego obiektu gmina otrzymała dwie dotacje:

- z Ministerstwa Sportu w kwocie 500 tys. zł

- z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w kwocie 333 tys. zł.

Pozostały koszt budowy kwocie 232 tys. zł pokryto ze środków własnych gminy.

Wykonawcą inwestycji była Firma Ogólnobudowlana „ARAT” Krzysztof Makurat ze Staniszewa.