Accessibility
UE

I HALOWY TURNIEJ PETANQUE O PUCHAR WÓJTA GMINY KALISKA

Na dzień 26 lutego 2015 roku wyznaczono termin przeprowadzenia inicjatywy lokalnej - I Halowego Turnieju Petanque o Puchar Wójta Gminy Kaliska. Grupa inicjatywna rozpoczęła prace jeszcze przed zimowymi feriami.  Do organizacji turnieju zaangażowano Urząd Gminy Kaliska, Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach oraz Gminny Ośrodek Kultury.

W czasie przygotowań Pan Wójt wyraził zgodę na ufundowanie Pucharu.  Zaś Dyrektor ZSP na przeprowadzenie turnieju na hali sportowej w ZSP w Kaliskach. ZSP przyjął tą funkcję i na 26 przygotował halę i poczęstunki. Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach zapewnił promocję inicjatywy poprzez rozesłanie oraz rozwieszenie informacji o turnieju. Zorganizowaliśmy również nagrody dla uczestników turnieju, które zostały sfinansowane przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim. Sędziowanie przyjął Prezes Polskiej Federacji Petanque Pan Jan Neugebauer no a kierowanie i koordynację turniejem Jerzy Dębiński.

 

W dniu  26.02.2015 roku w ZSP Kaliska przy ulicy Długiej 53 stawiło się 11 dwuosobowych drużyn gotowych do gry o puchar Wójta Gminy Kaliska. Zgodnie z dobrym obyczajem Dyrektor ZSP Pan Gołąbek przywitał zawodników i gości, Pan Sławomir Janicki Wójt Gminy Kaliska otworzył turniej a sędzia i kierownik przystąpili do przeprowadzenia turnieju. Do rozgrywek zgłosiły się zgodnie z regulaminem dwuosobowe drużyny z Kalisk, Chojnic, Tucholi i Starogardu Gdańskiego:

- ZSP Kaliska I w składzie: Jakub Kaszubowski i Maciej Pałubicki,

- ZSP Kaliska II w składzie Oskar Filbrandt i Karol Tuszkowski,

- ŚDS Kaliska I w składzie Zbigniew Doroszuk i Franciszek Pawelski,

- ŚDS Kaliska II w składzie Martyn Karlinski i Anna Groth,

- Emeryci Kaliska I w składzie Danuta i Maksymilian Piszczek,

- Kaliska Power w składzie Łukasz Matern i Bartosz Rudnicki,

- OLD DEVILS w składzie Ireneusz Czaja i Włodzimierz Szałek z Chojnic,

- Polska Północ w składzie Zbyszek Hennig i Andrzej Włodarczyk ze Starogardu Gdańskiego,

- Tuchola w składzie Jerzy Panek i Łukasz Pałczyński,

- Młodzi Kaliska w składzie Andrzej Grzywacz i Wojtek Ostanówka,

- Emeryci Kaliska II w składzie Jerzy Pasterski i Irina Piastowska.

Pierwsza faza turnieju to rozgrywki 5 rund w systemie szwajcarskim po 30 minut na rundę w wyniku, których pozycje drużyn są następujące:

1.  Tuchola,

2.  Młodzi Kaliska,

3.  Polska Północ,

4.  ZSP Kaliska II,

5. ZSP Kaliska I,

6. OLD DEVILS,

7. Emeryci Kaliska I,

8. Emeryci Kaliska II

9. ŚDS( Środowiskowy Dom Samopomocy W Kaliskach) Kaliska II,

10. ŚDS Kaliska I

11. Kaliska Power.

Druga faza turnieju to półfinał rozegrany pomiędzy Tucholą i ZSP Kaliska I jako pierwsza para oraz Młodzi Kaliska a Polska Północ, jako II para.

Zwycięscy półfinały tj. Polska Północ i Tuchola rozegrały finał, który wyłonił zwycięzcę turnieju a jest nim drużyna Tuchola z Tucholi.

Drugie miejsce zajęła drużyna Polska Północ ze Starogardu Gdańskiego. Miejsce trzecie po zwycięstwie na ZSP Kaliska II zajęła Dryżyna Młodzi Kaliska.

Miejsce czwarte zajęła drużyna ZSP Kaliska II i pozostałe zgodnie z wynikami fazy pierwszej.

Wójt Gminy Pan Sławomir Janicki wraz z Dyrektorem ZSP w Kaliskach Panem Karolem Gołąbkiem, Panią Mirosławą Borucką Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach i Prezesem Polskiej Federacji Petanque Pan Janem Neugebauer dokonali podsumowania Turnieju oraz wręczenia pucharu zwycięzcom, dyplomów i nagród wszystkim zawodnikom.

 

No i czas na podsumowania a mianowicie:

- udział dwóch drużyn osób niepełnosprawnych reprezentujących Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest chyba najbardziej poważnym osiągnięciem organizatorów turnieju, co jednomyślnie zostało wypowiedziane przez uczestników tego turnieju.

- podziękowania należą się wszystkim uczestnikom, organizatorom oraz fundatorom nagród tj. Zarządowi Powiatu w Starogardzie Gdańskim.

 

I Halowy Turnie Petanque o Puchar Wójta Gminy Kaliska to już historia i w tym miejscu należy stwierdzić, iż poprzeczka została ustawiona wysoko a w latach następnych należy organizację i prowadzenie kolejnych edycji rozgrywek, a takowe będą, organizować tak, aby było lepiej no ewentualnie na tym samym poziomie.

 

Jerzy Dębiński

                                

 

„Zadanie dofinansowano ze środków Zarządu Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim”