Accessibility
UE

Informacja dot. możliwości składania deklaracji o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informacja dotycząca możliwości składania deklaracji o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest

 

Wójt Gminy Kaliska informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”, realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nabór ukierunkowany jest na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych na terenie województwa Pomorskiego, należących do ostatecznych odbiorców korzyści – posiadaczy obiektów budowlanych objętych dofinansowaniem w ramach Działania A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy  i Zwiększenia Odporności, tj.  objętych wsparciem w ramach „Inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Część inwestycji: wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć limitu wyznaczonego wg iloczynu 700 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Osoby zainteresowane pozyskaniem w 2024 roku dofinansowania na usunięcie ze swoich posesji wyrobów zawierających azbest (eternitowe pokrycia dachowe lub płyty elewacyjne) mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Kaliskach, pokój nr 5, w terminie do 05.07.2024 r.

 

                                                                                                                                      Z up. Wójta

                                                                                                                                   Sekretarz Gminy

                                                                                                                                Bożena Jeleniewska