Accessibility
UE

Konkurs Piękna Wieś Pomorska

Zapraszamy do udziału już w 31. edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2024”, który ma na celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólne działanie społeczności wiejskiej, identyfikację i promocję najlepszych wzorców działania zorganizowanych lokalnych społeczności, jak i indywidualnych mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących działalność rolniczą, w tym również agroturystyczną, w celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu.

 

Konkurs, przebiega w dwóch kategoriach: „Wieś” i „Zagroda”.

Warunkiem uczestnictwa jest:

Kategoria wieś: złożenie podpisanego przez sołtysa wsi formularza zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu oraz pisemny opis wsi (nie dłuższy niż 1 strona A4), który powinien odnosić się do kryteriów wyszczególnionych w załączniku nr 3 do Regulaminu Konkursu.

Kategoria zagroda: mogą brać udział tylko zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną. Należy złożyć podpisany przez właściciela/właścicieli zagrody formularz zgłoszenia stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu oraz pisemny opis zagrody, kierując się kryteriami oceny wyszczególnionymi w załączniku nr 4 do Regulaminu Konkursu.

W każdej kategorii prosimy o dołączenie do zgłoszeń zdjęć przedstawiających ujęcia wsi czy zagrody.

Komisja oceniać będzie między innymi wygląd zabudowań, pielęgnowanie miejscowej tradycji czy też promowanie lokalnych produktów.

Zmagania odbędą się w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. 

Formularze zgłoszeń etapu gminnego przyjmowane są do 10 maja br. (liczy się data wpływu dokumentu do siedziby Urzędu Gminy Kaliska przy ul. Nowowiejskiej 2 w Kaliskach). Zgłoszenia do konkursu można dostarczać drogą poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2 83-260 Kaliska, bądź w sekretariacie Urzędu Gminy. Koperty należy adresować z dopiskiem "Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2024".  

 

Organizatorem Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2024 jest Województwo Pomorskie. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.

Po szczegółowe informacje odsyłamy do regulaminu konkursu.

 

Ewentualne pytania prosimy kierować pod numerem telefonu: 58 588 92 01 lub na maila: promocja@kaliska.pl.  

 

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy Wieś

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy Zagroda

Załącznik nr 3 Kryteria oceny Wieś

Załącznik nr 4 Kryteria oceny Zagroda