Accessibility
UE

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym

    

 

REGULAMIN

         1. CEL

1) pularyzacja kolarstwa przełajowego na terenie gminy Bytów oraz powiatu bytowskiego.

2) Promocja powiatu bytowskiego i gminy Bytów,

3) Popularyzacja kolarstwa przełajowego wśród dzieci i młodzieży w Polsce,

4) Wyłonienie najlepszego Młodzika i Młodziczki na rok 2015,

5) Wyłonienie Mistrza Polski w Kolarstwie Przełajowym na rok 2015 w kategoriach:

Ø    Młodziczka (PL)  - Naramiennik Prezesa PZKol

Ø Młodzik (PL)        - Naramiennik Prezesa PZKol

Ø Juniorka Młodsza (PL) 

Ø Junior Młodszy (PL)

Ø Junior (MJ)

Ø Juniorka (WJ)

Ø Elita Kobiet (WE) + (PL) Orliczka Open

Ø U-23 (do lat 23) mężczyzn (MU) / (PL) – Orlik

Ø Elita Mężczyzn (ME)

Ø Cyklosport Kobiety

Ø Cyklosport Mężczyzn

Ø Masters Kobiety Open (WM)

Ø Masters (MM) I (30-39) lat

Ø Masters (MM) II A (40-44) lat

Ø Masters (MM) II B (45-49) lat

Ø Masters (MM) III A (50-54) lat

Ø Masters (MM) III B (55-59) lat

Ø Masters (MM) IV A (60-64) lat

Ø Masters (MM) IV B (65-69) lat

Ø Masters (MM) V A (70-74) lat

Ø Masters (MM) V B (75 i więcej) lat

 

Ø Klubowy mistrz Polski

 

2. KLASA ZAWODÓW

 

Zawody umieszczone są w kalendarzu imprez Polskiego Związku Kolarskiego i posiadają klasę Mistrzostw Polski.  

 

3. ORGANIZATOR

 

Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Baszta Bytów

 

4. WSPÓŁORGANIZATOR

1) Gmina Bytów

2) Starostwo Powiatowe w Bytowie

 

3) Lang Team

 

5. TERMIN I MIEJSCE

 

Zawody zostaną rozegrane w dniach 10-11 stycznia 2015 r. w Bytowie (kąpielisko nad Jeziorem Jeleń – kierunek Kartuzy).

 

6. UCZESTNICTWO

 

W Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Przełajowym prawo startu mają:

1) zawodnicy, zawodniczki posiadający obywatelstwo polskie,

2) polski kod UCI,

3) ważne licencje na rok 2014/2015 r.,

4) aktualne badania lekarskie.

 

Zgłoszenia zawodników i zawodniczek oraz osób towarzyszących z określeniem funkcji należy przesłać do dnia 3 stycznia 2015 r. na e-mail: kolarzyk-trener@wp.pl

Wzór zgłoszenia w załączeniu.

 

7. ZASADY FINASOWANIA

 

Koszty organizacyjne Mistrzostw Polski ponosi organizator.

Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących pokrywają jednostki/kluby zgłaszające udział w Mistrzostwach Polski.

Opłata startowa według przepisów PZKol na 2015 r.:

 

1) Junior, Juniorka,  Orliczka, Elita Kobiet - 10 zł

2)  Orlik - 12 zł

3) Elita Mężczyzn - 16 zł

4) Cyklosport Kobiety, Mężczyźni - 30 zł

5) Masters Kobiety, Mężczyźni - 30 zł

 

8. BIURO ZAWODÓW

 

Biuro Zawodów czynne będzie:

Ø w dniu 9 stycznia 2015 r. (piątek) – Restauracja Nad Jeziorem Jeleń

       od godz. 18.00 do 20.30,

 

Ø w dniach 10-11 stycznia 2015 r. (sobota/niedziela) – miejsce zawodów,           Restauracja Nad Jeziorem Jeleń, od godz. 8.00 do 17.00.

 

9. OGRANICZENIA SPRZĘTOWE

 

W kategoriach: Młodziczka, Młodzik, Juniorka Młodsza, Junior Młodszy, Cyklosport i Masters zawodnicy i zawodniczki mogą startować na rowerach przełajowych lub MTB.

W kategoriach: Junior i wyższych (kobiet i mężczyzn) startować można tylko na rowerach przełajowych.

 

 

10. TRENINGI

 

Oficjalny trening na trasie 78. Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędzie się w dniu 9 stycznia 2015 r. (piątek) w godz. 13:00 – 16:00.

Podczas trwania zawodów trenowanie na trasie jest zabronione.

 

11. TRASA

 

Graficzny plan trasy wyścigów w załączeniu.

 

12. POMOC TECHNICZNA

 

Pomoc techniczna dozwolona jest zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego.

Pomoc techniczna może być udzielana wyłącznie w boksach pomocy technicznej.

 

13. KARY

 

W zakresie kar obowiązują przepisy sportowe Polskiego Związku Kolarskiego.

 

14. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

 

Podczas zawodów obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol.

Badania antydopingowe będą przeprowadzane w miejscu wyścigu, w okolicach mety w budynku biurowym

 

15. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

 

1) Sędzia Główny Mistrzostw zostanie wyznaczony przez Polski Związek Kolarski, wspólnie z Komisją Przełajową PZKol,

2) Skład Komisji Sędziowskiej uzupełniony zostanie przez Pomorski Związek Kolarski.

 

16. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGÓW

 

Wyścigi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami sportowymi Polskiego Związku Kolarskiego na dystansach:

 

1) kat. Młodziczka - 20 min

2) kat. Młodzik - 20 min

3) kat. Juniorka Młodsza - 30 min

4) kat. Junior Młodszy - 30 min

5) kat. Juniorka - 40 min

6) kat. Junior - 40 min

7) kat. Elita Kobiet - 40 min

8) kat. Orliczka - 40 min

9) kat. Orlik - 50 min

10) kat. Elita - 60 min

11) kat. Cyklosport Kobiety - 30 min

12) kat. Kobiety Masters Open - 30 min

13) kat. Cyklosport Mężczyzn - 45 min

14) Masters I (30-39) - 45 min

15) Masters II A (40 – 44) II B (45-49) - 45 min

16) Masters III A (50 – 54) III B (55-59) - 35 min

17) Masters IV A (60 – 64) IV B (65-69) - 35 min

18) Masters V A (70 -74) V B (75 i wyżej) - 25 min

 

17. CEREMONIA DEKORACJI

 

Ceremonia dekoracji odbędzie się po zakończeniu wszystkich wyścigów zaplanowanych na dany dzień zawodów, zgodnie z programem minutowym.

 

18. NAGRODY

 

Zwycięzcy w kategoriach Młodzik/Młodziczka otrzymują Naramiennik i Puchar Prezesa Polskiego Związku Kolarskiego.

W pozostałych kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymują koszulkę i tytuł Mistrza Polski.

Za miejsca 1-3 medale, puchary i dyplomy we wszystkich kategoriach.

 

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol,

2) Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,

3) Zawodnicy oraz osoby towarzyszące winni być ubezpieczeni indywidualnie przez kluby macierzyste,

4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie jak i za ewentualne szkody i rzeczy zagubione,

5) Zawodnicy i zawodniczki startują w kaskach ochronnych pełnych.

 

Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

 

20. PROGRAM MINUTOWY 78. MISTRZOSTW POLSKI W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM:

 

Piątek - 9 stycznia 2015 r.

 

13:00 – 17:00 – Oficjalny trening na trasie 78. Mistrzostw Polski, tereny leśne przy jeziorze Jeleń

 

18:00 - 20:30 – Weryfikacja dokumentów zawodników w biurze zawodów oraz wydawanie akredytacji, przepustek

 

21:00 – Odprawa Techniczna 78. Mistrzostw Polski,

 

Sobota - 10 stycznia 2015 r., Bytów, kąpielisko Jeleń

 

08:00 – 09:30 – Rejestracja zawodników w Biurze Zawodów

09:30 – Uroczyste Otwarcie 78. Mistrzostw Polski w Kolarstwie przełajowym

10:00 – Start kat. Młodzik

10:35 – Start kat. Młodziczka

11:10 – Start kat. Junior Młodszy

11:55 – Start kat. Juniorka Młodsza

12:40 – Start kat. Masters V (w zależności od ilości startujących zastrzega się prawo rozbicia startów na grupę A i B – decyzja sędziego głównego)

12.42 – Start kat. Cyklosport Kobiety

13:15 – 13:40 PRZERWA TECHNICZNA

13.40 – Start kat. Masters IV (w zależności od ilości startujących zastrzega się prawo

rozbicia startów na grupę A i B – decyzja sędziego głównego)

14.20 – Start kat. Cyklosport Mężczyzn

14.22 – Start kat. Masters Kobiety Open

15.20 – Uroczysta dekoracja pierwszego dnia 78 Mistrzostw Polski

 

Niedziela - 11 stycznia 2015 r. , Bytów, kąpielisko Jeleń

 

10.00 – Start kat. Masters I i II (w zależności od ilości startujących zastrzega się prawo rozbicia startów na grupę A i B – decyzja sędziego głównego)

11.00 – Start kat. Junior

11.55 – Start kat. Elita Kobiet plus Orliczka Open

11.56 – Start kat. Juniorka

12:35 – 13:00 PRZERWA TECHNICZNA

13.00 – Start kat. Masters III (w zależności od ilości startujących zastrzega się prawo rozbicia startów na grupę A i B – decyzja sędziego głównego)

13.50 – Start kat. Elita Mężczyzn

13.51 – Start kat. U - 23 Orlik

15.15 – Uroczysta dekoracja drugiego dnia 78. Mistrzostw Polski.

Uroczyste zakończenie 78 Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym

Bytów 2015 r.

 

21. WYKAZ SZPITALI W POBLIŻU TRAS

 

Szpital Powiatu Bytowskiego, 77-100 Bytów, ul. Lęborska 13, tel. 59 822 8500,

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, 83-400 Kościerzyna, ul. A. Piechowskiego 36, tel. 58 686 0000

 

22. BAZA NOCLEGOWA:

 

Rezerwacji zakwaterowania dla zawodników i osób towarzyszących dokonują samodzielnie jednostki/kluby zgłaszające udział w Mistrzostwach Polski.

Zainteresowanym organizator wskaże miejsca noclegu i wyżywienia.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Dzieci Europy

ul. Jana Styp - Rekowskiego 5

77-100 Bytów

tel/fax 059 822 25 89

    fax 059 822 78 71

E-mail: sosw_bytow@poczta.onet.pl

 

,,Srebrny Klon"

Gospodarstwo agroturystyczne

Hanna Andrzej Zwolscy

ul. Mierosławskiego 78

77-100 Rzepnica

Bytów

tel. 059 822 4554

tel. kom. 0696 795 741

tel. kom. 0696 843 069

e mail: zwolscy2@tlen.pl

 

Centrum UŁAN SPA     

ul. Tartaczna 10, 77-100 Bytów

tel. spa Bytów      tel. +48 59 822 32 47

fax spa Bytów      tel./fax +48 59 822 66 47

mail spa Bytów    e-mail: hotel@ulanspa.pl

e-mail: marketing@ulanspa.pl

 

Kompleks Basenowo - Rekreacyjny

w Bytowie Spółka z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 15

77-100 Bytów

Kontakt Telefoniczny:

Sekretariat – 59 822 15 00

Recepcja główna-  59 822 15 01

Kierownik obiektu- 59 822 15 05

e-mail:  sekretariat@basen-bytow.pl

 

Odpowiedzialni za organizację imprezy:

Dyrektor 78 Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym                                     

Marcin Pacyno tel. 601-326-499

Tomasz Natkaniec tel.509-522-985

Regulamin zatwierdzono przez Polski Związek Kolarski

Komisja do spraw regulaminowych w dniu….........................................