Accessibility
UE

Nominacja Gminy Kaliska do finału konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku"

Gmina Kaliska za inwestycję pn. „Budowa Kaliskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego” uzyskała nominację do finału Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku organizowanego przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przy współudziale Związku Powiatów Polskich Polskiej Izby Budownictwa.                                                                         

Do konkursu należało zgłaszać budynki i obiekty, których modernizacje, budowy zakończą się do końca I kwartału 2024 r. Natomiast celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych „modernizacji” oraz „nowych obiektów” wyróżniających się szczególnymi walorami.

Budowa Kaliskiego Centrum  Historyczno – Edukacyjnego została zakończona w II półroczu 2023 roku. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych gmina Kaliska uzyskała wsparcie finansowe w formie promesy inwestycyjnej w wysokości 4.250.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 5.066.520,00 zł. Budynek składa się z dwóch części tj.: przedszkolna, w której znajdują się 2 sale dla grup po 25 dzieci, szatnia, 2 toalety, pokój dyrektora oraz części historycznej w której znajdują się: wiatrołap, korytarze, zaplecze techniczne, sala zajęć manualnych, szatnia, internetowe centrum edukacyjne, toalety, aneks kuchenny, pomieszczenie gospodarcze, sala wystawowo-historyczna oraz sala projekcyjna. Wykonano także zagospodarowanie terenu wokół obiektu, w tym parking z oświetleniem, chodniki i utwardzenie terenu wraz z zielenią urządzoną.

Obiekt ten posiada kondygnację parterową niepodpiwniczoną z powierzchnią użytkową i powierzchnią całkowitą: 480 m2, gdzie powierzchnia zabudowy to 533 m2, a kubatura: 2326 m3.
Kaliskie Centrum Historyczno-Edukacyjnego zostało skomunikowane z istniejącym przedszkolem, tworząc kompleksowe miejsce spełniające funkcje edukacyjne, historyczne i kulturalne z myślą o najmłodszych dzieciach oraz osobach starszych.

Ta inwestycja jest wynikiem podejmowanych działań społecznych i gospodarczych przez Gminę Kaliska mających na celu kompleksowy rozwój i poprawę jakości życia dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Ponadto działania te przyczyniły się do umacniania i rozwijania potencjału obszaru gminy jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego do życia, przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzeni do wolnego czasu, rekreacji i aktywnego wypoczynku.