Accessibility
UE

Otwarcie Kaliskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego

W dniu 13 września 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie Kaliskiego Centrum Edukacyjno - Historycznego, w którym udział wzięli m.in. Senator RP Ryszard Świlski, Poseł na Sejm RP Kazimierz Smoliński, Radni Powiatu Starogardzkiego, Radni Gminy Kaliska, Dyrektorzy oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych, księża parafii w Piecach i Kaliskach, wykonawcy inwestycji, a także Seniorzy oraz mieszkańcy.

 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: 

Senator RP – Ryszard Świlski

Poseł na Sejm RP – Kazimierz Smoliński

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZOJAX" S.C. -  Jan i Zofia Wildman

Anna Krzeszewska - Menedżer ds. rozwoju relacji społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego

Wójt Gminy Kaliska – Sławomir Janicki

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska – Zbigniew Szarafin

Radna Gminy Kaliska/Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Spraw Społecznych – Teresa Baczkowska

Dyrektor ZSP Kaliska – Bogumiła Wałaszewska

Prezes Kaliskiego Stowarzyszenia Seniorów - Elżbieta Pasterska

Kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Gminy – Justyna Tomana

 

Po uroczystym przecięciu wstęgi nastąpiło poświęcenie budynku przez księdza Józefa Słupskiego. Po czym wstąpiły dzieci z Samorządowego Publicznego Przedszkola w Kaliskach, gdzie zaprezentowały swoje umiejętności wokalne oraz taneczne.

Następnie Sekretarz Gminy Kaliska Bożena Jeleniewska przedstawiła po krótce zarys budowy inwestycji Kaliskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego i oddziałów przedszkolnych wraz z budową łącznika i niezbędną infrastrukturą, gdzie starania związane ze stworzeniem obiektu pojawiły się już 2016 roku. Pierwszym etapem było uzyskanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 02.09.2016 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku. Następnie w dniu 23.11.2016 r. uzyskano decyzję Starosty Starogardzkiego zatwierdzająca projekt budowany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku Kaliskiego Centrum Historyczno- Edukacyjnego wraz z budową łącznika oraz niezbędną budową i przebudową infrastruktury technicznej, na terenie działki nr 266/18 w obrębie ewidencyjnym Kaliska. Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZOJAX s. c. Jan i Zofia Wildman z siedzibą w Zblewie, z którym podpisano umowę dnia 14 kwietnia 2022 roku i tego samego dnia przekazano plac budowy. Inspektorem nadzoru inwestorskiego zostało Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe AKORD Roman Dąbrowski z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Głównym projektantem obiektu jest Pracownia Konstrukcji Budowlanych DOM Adam Ząbek natomiast projektantem zmian została Pracownia Architektoniczna GAP Patrycja Steinke. Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji wykonała Pracownia Korzonek-Konstrukcje, Maciej Korzonek.

 

Dopełnieniem całości prac projektowych było wykonanie Projektu aranżacji wnętrza Kaliskiego Centrum Historyczno - Edukacyjnego, który objął: kolorystykę, oświetlenie wzory glazury, terrakotę i wykładziny, a także wyposażenie i meble. Projektantem wnętrza jest Pani Stanisława Plewako. Wykonawcą mebli dla części przedszkolnej jest lokalna firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ADAM – POL Adama Adamowskiego z Franku.

 

Całkowitą wartość inwestycji to kwota 5.066.520,00 zł. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych gmina Kaliska uzyskała wsparcie finansowe w formie promesy inwestycyjnej w wysokości 4.250.000,00 zł.

 

Obiekt Kaliskiego Centrum Historyczno-Eduakcyjnego posiada powierzchnię użytkowa i powierzchnię całkowita: 480 m2, gdzie powierzchnia zabudowy to 533 m2, a kubatura: 2326 m3.

Budynek składa się z dwóch części tj.: przedszkolna, w której znajdują się 2 sale dla grup po 25 dzieci, szatnia, 2 toalety, pokój dyrektora oraz części historycznej w której znajdują się: wiatrołap, korytarze, zaplecze techniczne, sala zajęć manualnych, szatnia, internetowe centrum edukacyjne, toalety, aneks kuchenny, pomieszczenie gospodarcze, sala wystawowo-historyczna oraz  sala projekcyjna.

 

Po krótkim przedstawieniu inwestycji Wójt Gminy Kaliska złożył podziękowania m.in. Senatorowi RP Ryszardowi Świlskiemu, Posłowi na Sejm RP Kazimierzowi Smolińskiemu, Dyrektor i Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach, Radnym Gminy Kaliska oraz Kierownikowi Referatu Rozwoju za okazane wsparcie w realizacji inwestycji Kaliskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego, a także firmom, które brały czynny udział w realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Kaliska wręczył również na ręce Pani Anny Krzeszewskiej – Menadżer ds. rozwoju relacji społecznych podziękowania dla Banku Gospodarstwa Krajowego oraz za przyznane środki na realizację inwestycji w ramach promesy finansowej. Zwieńczeniem spotkania było zwiedzanie nowopowstałego obiektu przez uczestników uroczystości.