Accessibility
UE

Podziękowania dla Sołtysa Sołectwa Iwiczno

           Podczas III Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się 12 czerwca 2024 r. Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kaliska Zbigniewem Szarafin złożyli podziękowania Panu Franciszkowi Szandrach za dotychczasowe poświęcenie w pracę na rzecz sołectwa, wykonywanie społecznego mandatu zaufania i pełnienia funkcji Sołtysa Iwiczno. Pan Franciszek Szandrach funkcję Sołtysa Iwiczno pełnił w latach 2007-2024 r.

 

 

          Ponadto wręczono zaświadczenie nowo wybranemu Sołtysowi Sołectwa Iwiczno Panu Maciejowi Szarmach, który w dniu 2 czerwca 2024 roku w Wyborach Sołtysa Sołectwa Iwiczno został wybrany na funkcję Sołtysa. Uzyskał 57,72 % poparcia przy frekwencji 64,14 %.

 

 

            W maju 2024 r. funkcję tymczasowego Sołtysa Sołectwa Iwiczno pełniła Pani Wioleta Rosińska, której podziękowano za podjęcie się tymczasowego pełnienia funkcji dziękując za pracę na rzecz mieszkańców sołectwa i godne ich reprezentowanie.

 

 

Praca sołtysa wymaga przede wszystkim osobistego zaangażowania w sprawy sołeckie i gminy, czynnego udziału sołtysów w zebraniach wiejskich, naradach z Wójtem Gminy, sesjach Rady Gminy Kaliska, spotkaniach dotyczących poszczególnych sołectw oraz koordynacji nad realizacją funduszu sołeckiego. Nie można pominąć roli sołtysa w sprawowaniu funkcji swoistego łącznika między mieszkańcami, a Wójtem Gminy, pracownikami Urzędu oraz Radnymi. To najczęściej sołtys jest pierwszą osobą, do której zwracają się mieszkańcy poszczególnych sołectw z różnymi sprawami. Pełnienie funkcji sołtysa to obowiązek i wielka odpowiedzialność. Sołtys jest przedstawicielem samorządu będącym najbliżej swojej lokalnej społeczności, znający jej potrzeby, priorytety i możliwości.