Accessibility
UE

Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną biomasą wraz z termomodernizacją 4 obiektów użyteczności publicznej w Kaliskach

Projekt pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną biomasą wraz z termomodernizacją 4 obiektów użyteczności publicznej w Kaliskach” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Pierwszym etapem projektu była przebudowa kotłowni węglowej tradycyjnej na opalaną biomasą pracującą w systemie automatycznym, zlokalizowanej w piwnicy budynku Ośrodka Zdrowia wraz z systemem solarnym. Drugim etapem projektu była budowa sieci ciepłowniczej z kotłowni do budynku Przedszkola, budynku Urzędu Gminy oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wymianą instalacji wewnętrznej w tych budynkach. Trzeci etap projektu to rozbudowa budynku Przedszkola wraz z wymianą instalacji c. o. oraz termomodernizacja budynku. Zadania te wykonano w roku 2012. Pozostała część projektu tj. termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz „starej” części budynku Szkoły Podstawowej realizowana jest w roku bieżącym.

 

W ramach projektu wydano także broszurę pn. „Energooszczędny dom” oraz prowadzone są spotkania edukacyjno-informacyjne z mieszkańcami gminy nt. oszczędności energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych.

 

Całkowita wartość projektu: 3.686.505,93 zł