Accessibility
UE

Przetarg na zadanie pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa”

  

 

 

  W dniu 13.09.2019 r. Gmina Kaliska wraz z Gminą partnerską Stara Kiszewa ogłosiła przetarg nieograniczony w procedurze dostaw na zadanie prowadzone pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska  i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa”.

            Wykonawcy mogą składać oferty w terminie do dnia 22.10.2019 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również w miniPortalu.

            Całą dokumentację przetargową, można znaleźć pod adresem: http://bip.kaliska.pl/?id=1038.