Accessibility
UE

Punkt konsultacyjny - planowanie przestrzenne w Gminie Kaliska

W dniu 24.02.2017r. przed siedzibą Urzędu Gminy w Kaliskach, w namiocie terenowym pracownicy urzędu zorganizowali punkt konsultacyjny w związku z udziałem Gminy Kaliska w projekcie pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”. Konsultacjom społecznym podlega zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska”.

Pomimo złej pogody punkt konsultacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony Mieszkańców. Pracownicy urzędu zachęcali przechodniów do złożenia wniosku
w sprawie konsultowanego projektu dokumentu oraz do zadawania pytań związanych
z planowaniem przestrzennym na poziomie Gminy.

Największym zainteresowaniem cieszył się obszar zmiany dotyczący zagospodarowania działek nad jeziorem Trzechowskim. Dla osób, które wzięły udział
w punkcie konsultacyjnym, przewidziano mały upominek w postaci linijki z definicją studium. W ramach grantu przygotowano również mapy topograficzne przedstawiające obszary zmiany Studium. Każdy z odwiedzających otrzymał broszurę w formie krótkiego przewodnika po planowaniu przestrzennym w Gminie Kaliska.

Kolejny punkt konsultacyjny zorganizowany zostanie na targowisku gminnym w dniu 28.02.2017r. (wtorek) w godzinach od 10.00 do 13.00.

 

Serdecznie Zapraszamy!