Accessibility
UE

Rządowy Program KLUB – edycja 2024

W dniu 25 marca 2024r. od godz. 12.00 Krajowe Zrzeszenie LZS w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2024 ogłosiło nabór dla klubów sportowych, które działają w formie stowarzyszenia i prowadzą działania skierowane do dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia.  

Głównymi założeniami Programu są: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej polskiego sportu – klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży, stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Nabór trwa do 30 kwietnia 2024r. do godz. 23.59,59.

Więcej informacji oraz Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: https://rzadowyprogramklub.pl/