Accessibility
UE

Sami Swoi

W Domu Kultury w Kaliskach odbył się XV Wernisaż „Sami-Swoi i goście”, będący przeglądem dorobku artystycznego twórców amatorów z terenu Gminy Kaliska oraz gości z Osieka.