Accessibility
UE

Strzelnica w powiecie 2024

Minister Obrony Narodowej ogłasza Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic pneumatycznych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, zwanych dalej łącznie zadaniami.

Oferty należy składać do dnia 01 marca 2024 roku.

 

Więcej informacji: 

Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr 1/2024/CWCR - https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-2024-nr-12024cwcr

Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr 2/2024/CWCR  - https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-2024-nr-22024cwcr