Accessibility
UE

Warsztaty pantomimy teatralnej

 

W Kaliskach odbywają się warsztaty pantomimy teatralnej. Projekt, na którego realizację pozyskano pieniądze programu Działaj Lokalnie, ma na celu integracja dzieci z różnych środowisk a także poszerzenie grupy teatralnej Impuls działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach.