Accessibility
UE

Zagospodarowanie centrum wsi Płociczno

 W 2010 roku wykonano pierwszy etap zadania, w ramach którego wybudowano boisko do piłki koszykowej i boisko do piłki siatkowej, urządzono plac rekreacyjny z ławkami i stolikami oraz wybudowano ciąg komunikacyjny dla osób niepełnosprawnych.
 

Realizacja drugiego etapu projektu zakończona została w lipcu 2012 r.

 

W ramach tych prac wykonano plac wiejski wielofunkcyjny, dokończono budowę boiska do piłki koszykowej  oraz urządzono plac czynnego wypoczynku z ekspozycją roślinności okolicznych lasów.

 

Festyn promujący zakończenie projektu

 

W niedzielę 29 lipca, mieszkańcy Płociczna, Cieciorki, okolicznych miejscowości i Goście zawitali na nowopowstałe obiekty przy kościółku w Płocicznie, by wziąć udział w corocznym festynie charytatywnym  pn. „Na Dach”, który w tym roku wyjątkowo był imprezą towarzyszącą festynowi z okazji zakończenia projektu pn. Zagospodarowanie centrum wsi Płociczno”.

 

Głównym celem tego projektu jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, a zrealizowano go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt zrealizowano w dwóch etapach. W etapie pierwszym, realizowanym w roku 2010, wybudowano boisko do piłki koszykowej i boisko do piłki siatkowej, urządzono plac rekreacyjny z ławkami i stolikami oraz wybudowano ciąg komunikacyjny dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą tych prac był p. Roman Słomiński – Usługi Brukarskie
i Ogólnobudowlane ze Starej Kiszewy.

 

Wykonawcą drugiego etapu projektu był p. Leszek  Krużycki – Firma Usługowa „Krużycki” z Kalisk. W tym etapie wykonano drugą część boiska do piłki koszykowej wraz ze zjazdem do drogi publicznej, wykonano plac wiejski wielofunkcyjny oraz urządzono plac zabaw wraz z ekspozycją roślinności okolicznych lasów.

 

Pomocy w realizacji projektu udzieliło gminie Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska, pełniące rolę partnera.

 

Wsparcia dla realizacji projektu udzielili także właściciele kwater agroturystycznych w Płocicznie, a mieszkańcy we własnym zakresie dokonali nasadzenia żywopłotu świerkowego.

 

Rozpoczęcie festynu zaplanowano na godz. 15.00, jednak ulewny deszcz spowodował, że konieczne było oczekiwanie na poprawę pogody. Na szczęście udało się imprezę rozpocząć i przeprowadzić.

 

Na wstępie głos zabrali: sołtys sołectwa Cieciorka p. Jadwiga Koprowska oraz Wójt Gminy Kaliska p. Sławomir Janicki, który przedstawił informację na temat zrealizowanego projektu. Następnie głos zabrał p. Leszek Burczyk – Starosta Powiatu Starogardzkiego, a także
p. Jarosław Otta – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kaliska, partnera projektu. Obecni byli także: p. Zbigniew Toporowski – Przewodniczący Rady Gminy Kaliska, p. Zofia Czarnowska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kaliska, p. Krzysztof Partyka – Zastępca Wójta Gminy Kaliska, p. Mirosława Borucka – Dyrektor GOK w Kaliskach oraz ksiądz Romuald Prosator, który uroczyście poświęcił nowopowstałe boiska i urządzenia.

 

Po części oficjalnej zorganizowano kilka konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Niektóre konkurencje miały charakter sprawnościowy, a w niektórych należało popisać się wiedzą z zakresu Unii Europejskiej. Nagrody w konkursach zakupiono w ramach realizowanego projektu.

 

Mieszkańcy, jak co roku, przygotowali pyszności do zjedzenia i różne rozmaitości do kupienia. Atrakcją festynu, jak zwykle, była licytacja podarowanych przedmiotów i dzieł artystycznych, z której środki zasilą fundusz rewitalizacyjny kościoła w Płocicznie.

 

Imprezę uświetniły występy reprezentantek kółka tanecznego z ZSP Kaliska, pod opieką
p. Joanny Linda.

 

Beneficjent projektu, tj. Gmina Kaliska serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób wsparły realizację projektu i organizację festynu w dniu 29 lipca br.