Accessibility
UE

Zaproszenie na Komisję Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie

Komisji Edukacji, Kulturiy i Spraw Społecznych, które odbędzie się 

26 września 2023 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych oraz przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Podsumowanie wyników nauczania i sprawdzianu klas ósmych w roku szkolnym2022/2023.
  4. Najważniejsze działania oświatowe na rok szkolny 2023/2024.
  5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kaliska.
  6. Sprawy organizacyjne i informacje.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                                 

                                                              Przewodnicząca Komisji Edukacji,

                                                                    Kultury i Spraw Społecznych

 

                                                                            Teresa Baczkowska