Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Zbigniew Malinowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  21.12.2022 r. (środa) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.
  4. Opiniowanie uchwał na LVI Sesję Rady Gminy Kaliska.
  5. Wypracowanie projektu planu pracy Komisji na rok 2023.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                                                                        Przewodniczący Komisji Budżetu
                                                                                                                                             i do Spraw Gospodarczych

                                                                                                                                                 /-/ Zbigniew Malinowski