Accessibility
UE

Zaproszenie na spotkanie dot. projektu mpzp dla terenów żwirowni

Spotkanie otwarte w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie dot. projektu mpzp dla terenów żwirowni

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców miejscowości Dąbrowa i Strych do udziału w spotkaniu otwartym, które odbędzie się 10 marca (wtorek) o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie. Spotkanie dotyczyć będzie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Dąbrowie. Głównym tematem będzie koncepcja zagospodarowania terenu działek nr 80 i 93 w obrębie Dąbrowie m.in. przebieg drogi dojazdowej do terenów wyrobiska.  

Niniejsze spotkanie jest organizowane w ramach umowy grantowej na przeprowadzenie konsultacji społecznych w projekcie „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”, w którym nasza Gmina uczestniczy.

W trakcie spotkania zapewniony będzie kącik dla dzieci, umożliwiający udział w spotkaniu opiekunów z dziećmi. Ponadto uczestnicy spotkania otrzymają drobny poczęstunek.