Accessibility
UE

Zaproszenie na spotkanie otwarte dot. mpzp dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa

     Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców miejscowości Dąbrowa, i Strych do wzięcia udziału w spotkaniu otwartym, które odbędzie się w dniu 27 października w Sali Narad (piwnica) w budynku Urzędu Gminy Kaliska o godzinie 17:00. Tematyką spotkania będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska. Obecnie procedura jest na etapie wyłożenia powyższego projektu dokumentu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

    Jednocześnie informujemy, że planujemy transmisję w internecie z prowadzonych w dniu 27 października konsultacji. Zachęcamy również do udziału w spotkaniu opiekunów z dziećmi, ponieważ na sali będzie zorganizowany kącik dla dzieci. Ponadto zapewniamy, iż zachowane będą wszelkie zasady rygoru sanitarnego.

    Niniejsze spotkanie jest organizowane w ramach umowy grantowej na przeprowadzenie konsultacji społecznych w projekcie: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”, w którym nasza Gmina uczestniczy.

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kaliska w pokoju nr 1, pod numerem telefonu 58 58 89 201 wew. 536.  

Link do transmisji zostanie udostępniony na stronie www.kaliska.pl oraz na profilu gminnym na facebooku.