Accessibility
UE

Zaproszenie na warsztaty dot. konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym

Zapraszamy Państwa na warsztaty dotyczące konsultacji projektu dokumentu zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kaliska”. Warsztaty realizowane będą w ramach umowy grantowej oraz w związku z udziałem Gminy Kaliska w projekcie pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”. Powyższe spotkania zorganizowane będą w marcu dla wszystkich chętnych Mieszkańców. Spotkania prowadzone będą przez osobę posiadającą doświadczenie zarówno w planowaniu przestrzennym jak i  w konsultacjach społecznych. W najbliższych dniach zostaną podane Państwu terminy oraz godziny  w/w spotkań.

 

Zachęcamy serdecznie do udziału w projekcie!