Accessibility
UE

Zaproszenie na warsztaty dot. konsultacji spolecznych w planowaniu przestrzennym

Wójt Gminy Kaliska zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału w warsztatach prowadzonych w związku z trwającymi konsultacjami społecznych zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska”.

 

Warsztaty odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach w dniach:

- 14.03.2017 r. (wtorek)  w godz. 17.00-19.00

- 28.03.2017 r. (wtorek) w godz. 17.00-19.00

 

 

.                                                                                 Serdecznie zapraszam !