Accessibility
UE

Zmiany dotyczące przetargu na zadanie pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kaliska i gminy partnerskiej Stara Kiszewa”

 

W związku z  otrzymaniem pytań i dokonaniem zmian dokumentacji dotyczącej postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 31.10.2019 r. godz. 10:00 oraz nowym terminie otwarcia ofert przypadającym na dzień 31.10.2019 r. godz. 11:00.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany dokumentacji przetargowej dostępne są pod adresem http://bip.kaliska.pl/?id=1038 .