Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

                              

                           Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

         wszystkim Społecznikom, Pracownikom, Wolontariuszom

            składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania

       za profesjonalną i pełną oddania służbę drugiemu człowiekowi.

 

      Gotowość niesienia pomocy potrzebującym to niezwykła cecha,

                            zasługująca na najwyższe uznanie.

 

    Życzę wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz tego,

  aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

     

                   Zbigniew Szarafin                               Sławomir Janicki

     Przewodniczący Rady Gminy Kaliska             Wójt Gminy Kaliska