Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach

Zapraszamy na stronę 

gok.kaliska.pl

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
ul. Długa 18, 83-260 Kaliska

tel./ fax (58) 560-92-45,
e-mail: gok@gok.kaliska.pl

Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy w Skórczu/ o Zblewo, filia Kaliska

Numer konta: 29 83420009 4000 1557 2000 00010009 4000 1557 2000 0001