Accessibility

Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska


Realizacja projektu pn. „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Realizacja projektu obejmuje dwa lata szkolne. Wartość projektu to: 447.811,00 zł.

 

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki, wsparcie uczniów w postaci poradnictwa edukacyjno-zawodowego, zwiększenie efektywności terapii i integracji uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, doskonalenie kompetencji dydaktycznych rad pedagogicznych. Aby zapewnić realizację założonych w projekcie zadań sale wyposażone zostały w pomoce dydaktyczne o łącznej wartości ponad 60 000 zł. Uczniowie na lekcjach matematyki korzystają z 15 indywidualnych laptopów z pełnym, nowoczesnym oprogramowaniem, przedmioty przyrodnicze w gimnazjum również zyskały nową formułę dydaktyczną. Zakupionych zostało 15 mikroskopów oraz 68 indywidualnych zestawów chemicznych do przeprowadzania zajęć metodą doświadczenia i eksperymentu. Sala terapii indywidualnej natomiast wyposażona została w tablicę interaktywną z rzutnikiem multimedialnym oraz różnego typu narzędzia do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

 

 

Relacja z wiosennych wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu:

 

Razem z nadejściem wiosny – przynajmniej tej kalendarzowej, zaczęła kwitnąć nie tylko otaczająca nas przyroda, ale i poziom wiedzy naszych uczniów. Uczestnicy projektu  - uczniowie szkół podstawowych odwiedzili Interaktywne Centrum Edukacyjne Edu-Fun w Gdyni, uczestnicząc w warsztatach pod nazwą W pracowni Pana Ciekawskiego oraz ICT Robotyka, natomiast uczniowie gimnazjum byli uczestnikami laboratoriów przeprowadzonych na Wydziale Biologii i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego. Łącznie na przełomie marca i kwietnia odbyło się siedem wycieczek.

Dla klas IV i V wycieczki odbyły się do pracowni Pana Ciekawskiego na warsztaty z robotyki, gdzie poznawali matematykę jako królową nauk i podstawę wszystkich innych dziedzin, bo to właśnie matematyka jest dostępna w chemii, fizyce, biologii czy nawet medycynie. Praca odbywała się metodą projektową, w kolejności zasad: wyłonienie lidera grupy, zdefiniowanie problemu, funkcji poszczególnych członków, przeszukanie dostępnych zasobów wiedzy, postulaty rozwiązań, wybór rozwiązania, prezentacja. Na zajęciach uczniowie poznawali najnowsze trendy ICT oraz współczesnej robotyki. Pracując na najnowszym technologicznie sprzęcie z dostępem do pełnej bazy programowej i szerokopasmowego internetu, zadaniem uczestników było zbudowanie i zaprogramowanie robota. Końcowym punktem programu było zaprogramowanie robota człekokształtnego do gry w piłkę nożną.

Uczniowie mieli do dyspozycji: profesjonalną pracownię robotyczną i matematyczną, komputer, projektor, materiały do rozwiązywania zadań oraz opiekę trzech trenerów-animatorów. Tak przygotowane zajęcia umożliwiły rozwijanie kompetencji kluczowych m.in. metodami TIK.

Dla młodzieży gimnazjalnej przygotowane zostały warsztaty tematyczne zorganizowane w specjalistycznych pracowniach naukowych na Wydziale Biologii i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego umożliwiające wykonanie doświadczeń i badań, które nie byłyby możliwe do przeprowadzenia w szkolnych warunkach. Podczas warsztatów uczniowie zostali wprowadzeni w świat biologii molekularnej i biotechnologii, uczestnicząc w zajęciach warsztatowych, tematycznie dotyczących głównie nauki o organizmach żywych. Uczniowie izolowali i badali DNA oraz w formie zabawy w detektywa poznawali mikrobiologiczne tajniki otaczającego nas świata.

Na Wydziale Fizyki natomiast przeprowadzili szereg doświadczeń, głównie z działu optyka. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość nie tylko obserwacji demonstracji doświadczeń, ale czynnego uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych. Po powrocie z wycieczki na szkolny adres e-mail przyszła wiadomość od p. dr odpowiedzialnej za organizację warsztatów o następującej treści:  Państwa młodzież jest świetna !!!

Cieszy nas fakt, że edukacyjne wyjazdy podobały się nie tylko uczestnikom, ale także organizatorom innowacyjnych zajęć J

                                                       

                                                    Koordynator projektu Adam Lewandowski