Accessibility

Baza organizacji

Gminne Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliskach

 

Prowadzi działalność od ponad 40 lat, zrzeszając około 140 członków.

Więcej informacji na temat przebogatej działalności Koła na stronie www.emeryci-kaliska.pl

 

Skład Zarządu Koła:

  1. Pasterska Elżbieta – Przewodnicząca
  2. Czarnowska Zofia – Sekretarz
  3. Kawecka Lucyna  – Skarbnik
  4. Ziółkowska Kornelia – Kronikarz
  5. Beling Barbara
  6. Płonka Barbara
  7. Adamowska Elżbieta
  8. Piszczek Maksymilian Karol
  9. Pawłowska Krystyna
  10. Światczyński Feliks

 

Siedziba Koła znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach, ul. Długa 18, 83 – 260 Kaliska, tel  58/5609245

Biuro jest czynne w ostatnią środę miesiąca w godz.10.00 – 12.00

Zebrania zarządu odbywają się w ostatni czwartek miesiąca o godz.10.00

 

 

   

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

         

Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

 

Związek reaktywowano i zarejestrowano w KRS w 2004 roku. W jego skład wchodzą działające na terenie gminy i reaktywowane  Koła Gospodyń Wiejskich:

- KGW Piece (Przewodnicząca Irena Stopa)

- KGW Iwiczno (Przewodnicząca Sylwia Dąbrowska)

- KGW Cieciorka (Przewodnicząca Agnieszka Zalewska)

- KGW Bartel Wielki (Przewodnicząca Monika Beling)

 

Ponadto trwają czynności rejestracyjne KGW Czarne oraz KGW Kaliska.

 

W skład Zarządu Związku Gminnego wchodzą:

            Czarnowska Zofia – Prezes

            Stopa Zbigniew – Zastępca Prezesa

            Mucha Janina – Sekretarz

 

Główne cele działalności:

- dążenie do utrwalania własności i dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych;

- upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury, tradycji narodowych i regionalnych;

- wzajemne wspieranie się w zakresie życia rodzinnego – oszczędnego i zdrowego odżywiania;

- wspólne spotkania, szkolenia, przekazywanie umiejętności;

- promowanie gminy.

 

Siedziba Związku:
 83-261 Piece

 ul. 6-go Marca 14

 

   

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Grupa Osób Niepełnosprawnych „WSPANIAŁA RODZINKA”

 

Grupa powstała w 1997 roku z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach. Prowadzeniem cotygodniowych zajęć oraz organizowaniem innych atrakcji dla członków grupy, do końca listopada 2013 r. zajmowały się panie: Teresa Jagiełło, Dorota Pryba i Wiesława Zimny.

Od grudniu 2013 roku „Wspaniała Rodzinka” uczestniczy w zajęciach w nowopowstałym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kaliskach.

 

Więcej informacji na stronie: www.gopskaliska.pl

 

Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Nowowiejska 2

83 – 260 Kaliska

tel.58/5889201

e-mail: gopskaliska@wp.pl

 

    

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Kaliskie Stowarzyszenie Wspierania Sportu „Victoria”

 

Organizacja powstała w 1953 roku  pod nazwą: Ludowy Zespół Sportowy „Victoria”. W roku 2002 stał się on częścią nowo powołanej organizacji -  Kaliskiego Stowarzyszenia Wspierania Sportu „Victoria”.  

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Pasterski Jerzy – Prezes

Partyka Krzysztof – Zastępca Prezesa

Grzywacz Andrzej

Begier Dariusz

Kruszyński Łukasz

 

Siedziba:

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach

ul. Długa 18,

83 – 260 Kaliska

tel. 58/5609245

 

Misją Stowarzyszenia jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu, a główną dziedziną, wokół której skupia działalność, to piłka nożna.

W ramach Stowarzyszenia istnieją drużyny piłkarskie uczestniczące w rozgrywkach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku:

- seniorzy (A klasa)

- juniorzy (Junior B rocznik 1997/1998)

Ponadto funkcjonuje  grupa Old-Boys, uczestnicząca w rozgrywkach ligowych. Od kilku lat „Victoria” organizuje halowe turnieje piłki nożnej rozgrywane w hali przy ZSP Kaliska.  

 

                                  Obchody 60-lecia istnienia  "Victorii" - lipiec 2013

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Piecowskie Stowarzyszenie Wspierania Sportu Czarni Piece

 

Organizacja powstała w 2009 roku.

 

W ramach Stowarzyszenia istnieją drużyny piłkarskie uczestniczące w rozgrywkach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku:

- seniorzy (A klasa)

- juniorzy (Junior C2 )

 

Skład Zarządu:

 

Kurkowski Mariusz – Prezes

Prądzyński Marek – Zastępca Prezesa

Jędrzejewski Karol – Sekretarz

Szyfelbein Łukasz

Gliniecki Sławomir

 

Siedziba:

 

83-261 Piece

ul. Południowa 34

 

Dane kontaktowe:

e-mail: avangarda_kaliska@wp.pl

tel. 503124332

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

Polski Związek Wędkarski  Okręg w Gdańsku - Koło nr 56 w Kaliskach

   

 

Koło prowadzi działalność od 1956 roku.

 

Zarząd Koła:

Zbigniew Malinowski – Prezes

Marcin Modrzejewski – Zastępca Prezesa

Adam Prabucki – Skarbnik

Marcin Koprowski - Sekretarz

Łukasz Lipski – Gospodarz

Zygmunt Prabucki – Członek Honorowy

 

Dane kontaktowe:

Prezes Z. Malinowski - tel. 695351697, e-mail: zbigniew.malinowski@polpharma.com

Skarbnik A. Prabucki - tel. 503494544

Gospodarz Ł. Lipski - tel. 518829919, e-mail: lukaszlipski@poczta.onet.pl

 

Wody Okręgu Gdańskiego PZW udostępnione do wędkowania na terenie gminy Kaliska:

- Jezioro Kazubskie, Płociczno Duże, Płociczno Małe, Pieszczenko

 

Więcej informacji: www.pzw.gda.pl

 

     

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko Miłości”

 

 

Stowarzyszenie powstało w 1996 r. , a od 2008 r. działa jako organizacja pożytku publicznego (KRS 0000052851).

Głównym celem działania jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju dzieci niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, jak również pomoc ich rodzinom.

Stowarzyszenie liczy 36 członków zwyczajnych i 3 członków honorowych. Wsparciem obejmuje 42 dzieci (w różnym wieku) i ich rodziny.

 

Skład Zarządu:

Prezes – Anna Kropidłowska

Z-ca Prezesa – Ewa Ebertowska

Skarbnik – Janina Szmidt

Sekretarz – Anita Karlinska

Członek – Ewa Żywicka

 

Siedziba Stowarzyszenia:

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Główna 18

83-260 Kaliska

Tel. 58 5609245

e-mail:  pegaz.kaliska@gmail.com

            stowarzyszeniedzieckomilosci@wp.pl

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska

 

Stowarzyszenie formalnie funkcjonuje od 2004 roku.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie i podejmowanie działań służących zrównoważonemu rozwojowi gminy Kaliska i jej mieszkańców. Działania prowadzone są w następujących obszarach: kultura, regionalizm, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój gospodarczy, pomoc społeczna.

 

Zarząd Stowarzyszenia:

 

Prezes - Jarosław Otta

Zastępca Prezesa -  Ewa Czeplina – Kozicka

Skarbnik -  Alicja Jutrzenka – Trzebiatowska

Sekretarz - Elżbieta Pasterska

Członek - Adrianna Połom.

 

Siedziba:

Urząd Gminy Kaliska

ul.  Nowowiejska 2

83-260 Kaliska

 

Kontakt: Prezes Jarosław Otta, tel. 607834357

____________________________________________________________________________________________________________
 

Stowarzyszenie kultury-fizycznej „Kaliska Power Volleyball”

 

                                                           

Organizacja powstała w 12 marca 2015 roku  pod nazwą: STOWARZYSZENIE „KALISKA POWER VOLLEYBALL”.

                                                                                                                                                                                                             

                       

 

                    

 

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Szymon Grandt – Prezes Zarządu,

Łukasz Matern – Wiceprezes Zarządu,

Bartosz Rudnicki – Skarbnik Zarządu,

Wiesław Rudnicki – Członek Zarządu,

Regina Matern - Członek Zarządu

 

Siedziba:

ul. Długa 42,

83 – 260 Kaliska

tel. 733 708 570

 

 

Celem Klubu jest:

 

1)Popularyzacja siatkówki.

2)Krzewienie sportu i kultury fizycznej w śród dzieci, młodzieży i dorosłych.

3) Promocja zdrowego trybu życia, turystyki, rekreacji.

4) Edukacja i zachęcanie do aktywnego trybu życia.

5) Upowszechnianie sportu i rekreacji także w śród osób niepełnosprawnych.

6) Promowanie Gminy Kaliska, powiatu starogardzkiego i

regionu kociewskiego.

 

23 kwietnia 2016r. Stowarzyszenie Kaliska Power Volleyball otrzymało wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska w kategorii działalność kulturalno-sportowa – „Słoneczniki 2015” Wyróżnienie to przyznano w uznaniu zaangażowania w propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnowanie sportowej pasji oraz w podziękowaniu za promowanie gminy Kaliska podczas turniejów i wydarzeń sportowych.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Kaliska Power Volleyball znajdziecie  na stronie:  https://www.facebook.com/KaliskaPower/?fref=ts

Statut Stowarzyszenia znajduje się pod : http://docplayer.pl/6103764-Statut-stowarzyszenia-kaliska-power-volleyball.html

KRS - http://www.krs-online.com.pl/stowarzyszenie-kaliska-power-volleyball-krs-1773737.html

Kanał video: https://www.youtube.com/user/studiokaliskapower