Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Fotowoltaika w Gminie Kaliska

Gmina Kaliska realizuje projekt polegający na zaprojektowaniu, dostawie i montażu zestawów fotowoltaicznych dla indywidualnych budynków jednorodzinnych oraz budynków i obiektów użyteczności publicznej wraz z systemem zarządzania energią w zakresie umożliwiającym ich prawidłowe i zgodne z przepisami użytkowanie w ramach realizacji projektu: „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z sąsiednią gminą Stara Kiszewa.

Dnia 26 września 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 10.3.1 „Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne”.

Zadanie polegać będzie na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych na 40 prywatnych indywidualnych budynkach mieszkalnych oraz 9 budynkach i obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Kaliska, a także 10 budynkach i obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Kiszewa.

Projekt przewiduje montaż w indywidualnych budynkach mieszkalnych 2 typów mikroinstalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy zainstalowanej 3,19 kWp:

  • Mikroinstalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu lub elewacji budynku,
  • Mikroinstalacja fotowoltaiczna zlokalizowana przynajmniej częściowo na gruncie (lub obiekcie innym niż mieszkalny).

Łączna produkcja energii elektrycznej na terenie Gminy Kaliska z nowowybudowanych  instalacji fotowoltaicznych wyniesie ok. 207,09 MWh, co stanowić będzie dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 0,241 MW. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i tym samym zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza o 170,93 (tony równoważnika CO2).

Łączna produkcja energii elektrycznej na terenie Gminy Stara Kiszewa z nowowybudowanych  instalacji fotowoltaicznych wyniesie ok. 180,54 MWh, co przełoży się na dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 0,204 MW. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery z tytułu użytkowania budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Stara Kiszewa wyniesie 141,01 (tony równoważnika CO2).

 

Przetarg na pn ,,Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa”

http://kaliska.pl/przetarg-na-zadanie-pn-budowa-instalacji-do-produkcji-energii-ze-zrodel-odnawialnych-na-terenie-gminy-kaliska-i-gminy-partnerskiej-stara-kiszewa

 

 

Zmiany dotyczące przetargu na zadanie pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kaliska i gminy partnerskiej Stara Kiszewa”

http://kaliska.pl/zmiany-dotyczace-przetargu-na-zadanie-pn-budowa-instalacji-do-produkcji-energii-ze-zrodel-odnawialnych-na-terenie-gminy-kaliska-i-gminy-partnerskiej-stara-kiszewa

 

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności:

/media/pliki/wnioski/doc04014020200108112805.pdf

 

Zapytanie ofertowe na działania promocyjne projektu „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne

/media/pliki/wnioski/zapytanie-ofertowe.pdf

/media/pliki/wnioski/zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.docx

 

Protokół wyboru wykonawcy.pdf