Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Konkurs na opracowanie Eko Szlaków- rozstrzygnięty!

 

Dnia 16 stycznia br. komisja dokonała oceny prac konkursowych na opracowanie Eko Szlaków. Konkurs polegał na wykonaniu opisu szlaku turystycznego pieszego bądź rowerowego najlepiej ukazującego walory przyrodniczo-turystyczne gminy, a także wartości kulturowe i historyczne.


Wyniki konkursu:
I miejsce- Karolina Kasprzak „Szlak Bociani”, ZSP Kaliska,
wyróżnienie-Klub Miłośników Przyrody „Kaliski Szlak Rowerowy”, ZOW Piece,
wyróżnienie- Marcin Krause „Szlak Kaliski”, ZSP Kaliska.