Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Konkurs na opracowanie Eko Szlaków- rozstrzygnięty!

 

Dnia 16 stycznia br. komisja dokonała oceny prac konkursowych na opracowanie Eko Szlaków. Konkurs polegał na wykonaniu opisu szlaku turystycznego pieszego bądź rowerowego najlepiej ukazującego walory przyrodniczo-turystyczne gminy, a także wartości kulturowe i historyczne.


Wyniki konkursu:
I miejsce- Karolina Kasprzak „Szlak Bociani”, ZSP Kaliska,
wyróżnienie-Klub Miłośników Przyrody „Kaliski Szlak Rowerowy”, ZOW Piece,
wyróżnienie- Marcin Krause „Szlak Kaliski”, ZSP Kaliska.