Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach

W 2012 roku zrealizowano I etap projektu polegający na adaptacji poddasza budynku gimnazjum w Kaliskach na potrzeby środowiskowego domu samopomocy. Gmina pozyskała na ten cel środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w kwocie 343.000 zł. Wykonawcą tych prac była firma PHU NOVA Henryk Lewiński z Nowej Wsi Rzecznej.

Łącznie zagospodarowano 282,39 m2 powierzchni, w ramach czego powstały: trzy sale wielofunkcyjne, pokój psychologa, jadalnia,  kuchnia, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, sala ogólna, pokój terapeuty, dwa pokoje do treningów całodobowych.

 

Celem projektu jest zaspokajanie potrzeb życiowych i społecznych 30 osób niepełnosprawnych oraz dążenie do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym.

W 2013 roku planowane jest wyposażenie pomieszczeń, w ramach kolejnego, 100% dofinansowania ze środków wojewódzkich w kwocie 248.650 zł.

Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach zaplanowano w grudniu 2013 r.