Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Bartel Wielki - noclegi

Ośrodek Rozwoju i Integracji Sołectwa w Bartlu Wielkim

 

Wyremontowany budynek poszkolny z miejscami noclegowymi (25 miejsc w 2 pokojach wieloosobowych + 2 pokoje 2-osobowe). W sąsiedztwie drewniana gawra z paleniskiem – idealne miejsce do biesiadowania, a także plac zabaw i boiska do gier zespołowych.
W pobliżu dydaktyczna ścieżka leśna „Bartlewianka”.

Więcej informacji: www.bartel.kaliska.pl.  Kontakt: Urząd Gminy Kaliska tel. 5889201; sekretariat@kaliska.pl

Do pobrania - DŚL "BARTLEWIANKA"