Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Nowe podłogi w ZSP Kaliska

Dostosowanie budynku szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach.

 

Zadanie zrealizowano w roku 2013.  Wartość prac:  112.130,07 zł. Gmina Kaliska pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 60 % ze środków PFRON.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe BUDOMAS z Wrocławia.

W ramach projektu usunięto z podłóg klepkę parkietową i zastąpioną ją nawierzchnią z Tarkettu. Korzystając z niskich cen przetargowych zlecono dodatkowe prace, dzięki którym wykonano wszystkie powierzchnie podłóg na trzech kondygnacjach. W roku 2014 planowany jest remont klatek schodowych.