Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Nowe podłogi w ZSP Kaliska

Dostosowanie budynku szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach.

 

Zadanie zrealizowano w roku 2013.  Wartość prac:  112.130,07 zł. Gmina Kaliska pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 60 % ze środków PFRON.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe BUDOMAS z Wrocławia.

W ramach projektu usunięto z podłóg klepkę parkietową i zastąpioną ją nawierzchnią z Tarkettu. Korzystając z niskich cen przetargowych zlecono dodatkowe prace, dzięki którym wykonano wszystkie powierzchnie podłóg na trzech kondygnacjach. W roku 2014 planowany jest remont klatek schodowych.