Accessibility
UE

Informacja dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe na terenie Gminy Kaliska w sprawie składania oświadczeń o wartości sprzedaży w 2021 r.

 

Wzory oświadczeń:

1 / Oświadczenie o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 r.

/media/pliki/alkohole-2022/oswiadczenie-wlk-sprzedazy-alk-2021.pdf

– format PDF

/media/pliki/alkohole-2022/oswiadczenie-wlk-sprzedazy-alk-2021.doc

– plik edytowalny

2 / Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa

/media/pliki/alkohole-2022/oswiadczenie-konkurencja-alk-2021.pdf

– format PDF

/media/pliki/alkohole-2022/oswiadczenie-konkurencja-alk-2021.doc

– plik edytowalny