Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych w Kaliskach, we Franku, w Piecach, w Studzienicach i w Smolniku. Przetargi odbędą się 18 grudnia 2015 r. o godz. 15.30. w Urzędzie Gminy Kaliska.

 

Ogłoszenia o przetargach:

 

1. Działki z przeznaczeniem na inwestycje przemysłowe (Kaliski Obszar Przedsiębiorczości) - ogłoszenie

2. Działki pod budownictwo mieszkaniowe we Franku - ogłoszenie

3. Działki pod budownictwo mieszkaniowe w Studzienicach - ogłoszenie

4. Działki pod budownictwo mieszkaniowe w Smolniku - ogłoszenie

5. Działki z przeznaczeniem na inwestycje gospodarcze w Piecach - ogłoszenie

6. Nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem i wyposażeniem hydroforni w Studzienicach - ogłoszenie

 

 

                                                       KALISKI  OBSZAR  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

 

 

                                                                                          FRANK

 

 

                                                                                    STUDZIENICE

 

 

                                                                                             SMOLNIK

 


                                                                                          PIECE