Accessibility
UE

Zarządzanie kryzysowe

Siedziba Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego:

 

Urząd Gminy Kaliska

ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

tel. 58/5889201, Fax 58/5889206

e-mail: sekretariat@kaliska.pl

             wojt@kaliska.pl

 

Telefony alarmowe:
 

998 (Straż Pożarna)

997 (Policja)

999 (Pogotowie Ratunkowe)

991 (Pogotowie Energetyczne)