Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Zarządzanie kryzysowe

Siedziba Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego:

 

Urząd Gminy Kaliska

ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

tel. 58/5889201, Fax 58/5889206

e-mail: sekretariat@kaliska.pl

             wojt@kaliska.pl

 

Telefony alarmowe:
 

998 (Straż Pożarna)

997 (Policja)

999 (Pogotowie Ratunkowe)

991 (Pogotowie Energetyczne)