Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Pomoc głuchoniemym

Urząd Gminy w Kaliskach uprzejmie informuje swoich klientów mających trudności w komunikowaniu się, w tym potrzebujących pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla załatwienia swoich spraw w naszym urzędzie, o zgłoszenie zamiaru skorzystania z usługi w terminie co najmniej 3-dniowym przed planowaną wizytą.

W celu skorzystania z usługi tłumacza należy skontaktować się z Sekretariatem Urzędu Gminy, na adres:

 e-mail:sekretariat@kaliska.pl,  

nr fax: (58)  58- 89- 206

lub telefonicznie : (58) 58-89-201,lub 202

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. , nr 127, poz.721 z późn.zm.).