Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Pomoc głuchoniemym

Urząd Gminy w Kaliskach uprzejmie informuje swoich klientów mających trudności w komunikowaniu się, w tym potrzebujących pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla załatwienia swoich spraw w naszym urzędzie, o zgłoszenie zamiaru skorzystania z usługi w terminie co najmniej 3-dniowym przed planowaną wizytą.

W celu skorzystania z usługi tłumacza należy skontaktować się z Sekretariatem Urzędu Gminy, na adres:

 e-mail:sekretariat@kaliska.pl,  

nr fax: (58)  58- 89- 206

lub telefonicznie : (58) 58-89-201,lub 202

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. , nr 127, poz.721 z późn.zm.).