Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Pomoc głuchoniemym

Urząd Gminy w Kaliskach uprzejmie informuje swoich klientów mających trudności w komunikowaniu się, w tym potrzebujących pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla załatwienia swoich spraw w naszym urzędzie, o zgłoszenie zamiaru skorzystania z usługi w terminie co najmniej 3-dniowym przed planowaną wizytą.

W celu skorzystania z usługi tłumacza należy skontaktować się z Sekretariatem Urzędu Gminy, na adres:

 e-mail:sekretariat@kaliska.pl,  

nr fax: (58)  58- 89- 206

lub telefonicznie : (58) 58-89-201,lub 202

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. , nr 127, poz.721 z późn.zm.).