Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Harmonogram wynajmu świetlic wiejskich

LEGENDA:
- Świetlica Wiejska w Cieciorce
- Świetlica Wiejska w Czarnym
- Świetlica Wiejska w Dąbrowie
- Świetlica Wiejska w Iwicznie
- Świetlica Wiejska w Piecach
- Świetlica Wiejska w Studzienicach
- Remiza OSP w Kaliskach


Kontakt do osób odpowiedzialnych za świetlice:
Cieciorka – opiekun Zalewska Agnieszka - sołtys Józef Dywelski tel. 58 58 89 425 i 516 654 829
Czarne – opiekun (sołtys) Leszek Wardziński tel. 696 289 101
Dąbrowa – opiekun Mariusz Lipski – sołtys Alicja Lipska tel. 784 537 770
Iwiczno – opiekun Sylwia Dąbrowska – sołtys Szandrach Franciszek tel. 505 543 734
Piece – opiekun Bożena Romanów – sołtys Marek Romanów
Studzienice – opiekunAnna Ścieszyńska – sołtys Marian Kujawski tel. 606 419 325

Bartel Wielki - opiekun Bogumiła Nierzwickasołtys Monika Beling tel. 506 443 437

Kontaktować można się również bezpośrednio z Urzędem Gminy, z Panią Agnieszką Połom 58 58 89 201 wew. 542

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek-o-wynajem.docx

Zarzadzenie nr 86.docx