Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Plac zabaw przy ZSP Kaliska

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach

 

Gmina Kaliska, w ramach złożonego wniosku do Wojewody Pomorskiego, otrzymała 50% dofinansowanie na realizację budowy placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach. Zadanie wykonano w 2012 r. Wartość inwestycji wyniosła  181.345,42 zł.

Wykonawcą prac była firma „NOVUM Sławomir Chmieliński.

Oddany plac to doskonałe miejsce zabaw dla dzieci z całej gminy, a przede wszystkim dla uczniów najmłodszych klas. Ideą tego przedsięwzięcia jest rozwój ruchowy uczniów.