Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Plac zabaw przy ZSP Kaliska

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach

 

Gmina Kaliska, w ramach złożonego wniosku do Wojewody Pomorskiego, otrzymała 50% dofinansowanie na realizację budowy placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach. Zadanie wykonano w 2012 r. Wartość inwestycji wyniosła  181.345,42 zł.

Wykonawcą prac była firma „NOVUM Sławomir Chmieliński.

Oddany plac to doskonałe miejsce zabaw dla dzieci z całej gminy, a przede wszystkim dla uczniów najmłodszych klas. Ideą tego przedsięwzięcia jest rozwój ruchowy uczniów.