Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Informacja ze spotkania Kół Gospodyń Wiejskich

 

Dnia 19 kwietnia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Piecach odbyło się Walne Zebranie Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kaliskach. Na zaproszenie Prezesa Związku Gminnego p. Zofii Czarnowskiej w spotkaniu udział wzięły przedstawicielki KGW: Bartel Wielki, Cieciorka, Iwiczno, Kaliska i Piece oraz pracownik Urzędu Gminy Bożena Pozorska. Tematem spotkania było zebranie informacji statystycznych celem złożenia sprawozdania zbiorczego do GUS, informacja o planowanych jesienią bieżącego roku wyborach nowego zarządu Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, a także propozycje współpracy poszczególnych KGW z terenu gminy, w tym wnioskowania o dofinansowanie działalności Kół.  Pani Prezes przedstawiła propozycję włączenia się członkiń KGW w planowane na terenie gminy obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, jak również rozmawiano na temat udziału KGW w imprezach i uroczystościach sołeckich oraz gminnych. W celu nawiązania lepszej współpracy między poszczególnymi KGW i wymiany doświadczeń przyjęto propozycję comiesięcznych wspólnych spotkań członkiń KGW. Najbliższe spotkanie odbędzie się w miesiącu maju w Iwicznie. Dziękujemy Pani Prezes oraz wszystkim Paniom z KGW za zaangażowanie i aktywność oraz życzymy wielu miłych spotkań i sukcesów w działaniach.