Accessibility
UE

Straż pożarna

Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych powołano w 1994 roku. W jego skład weszły działające jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:

- OSP Kaliska

- OSP Piece

- OSP Iwiczno.

Siedzibą Gminnego Związku jest remiza OSP Kaliska (tel. 58 5889257).

Funkcję Prezesa Związku Gminnego pełni Henryk Puławski, Prezesa OSP Kaliska sprawuje Krzysztof Stoba. Prezesem OSP Iwiczno jest Franciszek Szandrach, a OSP Piece – Marek Kosecki.

Od 1995 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliskach włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

          

 

Numer alarmowy 998, 112