Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Straż pożarna

Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych powołano w 1994 roku. W jego skład weszły działające jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:

- OSP Kaliska

- OSP Piece

- OSP Iwiczno.

Siedzibą Gminnego Związku jest remiza OSP Kaliska (tel. 58 5889257).

Funkcję Prezesa Związku Gminnego pełni Henryk Puławski, Prezesa OSP Kaliska sprawuje Krzysztof Stoba. Prezesem OSP Iwiczno jest Franciszek Szandrach, a OSP Piece – Marek Kosecki.

Od 1995 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliskach włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

          

 

Numer alarmowy 998, 112