Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Straż pożarna

Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych powołano w 1994 roku. W jego skład weszły działające jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:

- OSP Kaliska

- OSP Piece

- OSP Iwiczno.

Siedzibą Gminnego Związku jest remiza OSP Kaliska (tel. 58 5889257).

Funkcję Prezesa Związku Gminnego pełni Henryk Puławski, Prezesa OSP Kaliska sprawuje Krzysztof Stoba. Prezesem OSP Iwiczno jest Franciszek Szandrach, a OSP Piece – Marek Kosecki.

Od 1995 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliskach włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

          

 

Numer alarmowy 998, 112