Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

System Informacji Przestrzennej

Poniżej przedstawiamy mapę interkatywną przedstawiającą stan planistyczny Gminy Kaliska. Jest to narzędzie, które umożliwi Państwu samodzielne sprawdzenie przeznaczenia terenów poszczególnych działek w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Aplikacja posiada funkcję składania wniosków do trwających oraz zakończonych procedur planistycznych.

 

Zachęcamy do korzystania z aplikacji mapowej umieszczonej w linku:

http://mpzp.gis-net.pl/gm/kaliska