Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Kompleks boisk „ORLIK” w Kaliskach

W 2011 roku, przy Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach, powstał nowy kompleks boisk sportowych „ORLIK”. Na wybudowanie tego obiektu gmina otrzymała dwie dotacje:

- z Ministerstwa Sportu w kwocie 500 tys. zł

- z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w kwocie 333 tys. zł.

Pozostały koszt budowy kwocie 232 tys. zł pokryto ze środków własnych gminy.

Wykonawcą inwestycji była Firma Ogólnobudowlana „ARAT” Krzysztof Makurat ze Staniszewa.