Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Kompleks boisk „ORLIK” w Kaliskach

W 2011 roku, przy Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach, powstał nowy kompleks boisk sportowych „ORLIK”. Na wybudowanie tego obiektu gmina otrzymała dwie dotacje:

- z Ministerstwa Sportu w kwocie 500 tys. zł

- z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w kwocie 333 tys. zł.

Pozostały koszt budowy kwocie 232 tys. zł pokryto ze środków własnych gminy.

Wykonawcą inwestycji była Firma Ogólnobudowlana „ARAT” Krzysztof Makurat ze Staniszewa.