Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Kaliski Obszar Przedsiębiorczości

 

 

OFERTA  INWESTYCYJNA

 

Nazwa terenu:   Kaliski Obszar Przedsiębiorczości

 Gmina Kaliska

 Powiat Starogardzki

 Województwo Pomorskie

 

Opis terenu:

 

Obszar pod inwestycje gospodarcze o łącznej powierzchni 4,64 ha  składa się z 12 działek o powierzchniach:

- działka nr 464/27 – 0.3893 ha

- działka nr 464/43 – 0.3963 ha

- działka nr 464/44 – 0.3579 ha

- działka nr 464/45 – 0.3012 ha

- działka nr 464/46 – 0.4180 ha

- działka nr 464/47 – 0.4266 ha

- działka nr 464/48 – 0.4223 ha

- działka nr 464/35 – 0.3011 ha

- działka nr 464/36 – 0.3347 ha

- działka nr 464/37 – 0.3050 ha

- działka nr 464/38 – 0.3043 ha

- działka nr 464/39 – 0.6809 ha

 

Posiada on podstawową infrastrukturę liniową: wodociąg, kanalizację sanitarną oraz deszczową, a także utwardzone dojazdy: drogę wewnętrzną i drogę dojazdową do drogi powiatowej Frank - Kaliska.  

 

Szerokość drogi wynosi 5 m, utwardzona jest częściowo kostką brukową, częściowo jest to  nawierzchnia szutrowa – tłuczeń.

 

Obszar ten jest zlokalizowany na obrzeżach miejscowości Kaliska, a w jego obrębie funkcjonują już podmioty prowadzące działalność gospodarczą, tworząc Kaliski Obszar Przedsiębiorczości. Cały obszar inwestycyjny  wynosi 7,3 ha.

 

Teren jest atrakcyjnie położony pod względem dostępności do sieci komunikacji. Odległość do drogi krajowej nr 22 - tranzytu południowego województwa pomorskiego,  wynosi zaledwie 1,5 km.  W odległości ok. 1 km znajduje się stacja PKP i bocznica kolejowa.

 

Istnieje możliwość kupna kilku sąsiadujących działek.

 

Orientacyjna cena: 40 PLN za 1 m2

Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obszar ten posiada funkcję produkcyjną. Klasa gruntu: PsVI, Ba. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Dostęp do energii elektrycznej:

110 kV – 300 m

15 kV – 150 m

 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajduje się w odległości 5 m od granicy terenu, w sąsiedztwie zlokalizowana  jest gminna oczyszczalnia ścieków.

 

Mapa terenu dostępna w pliku PDF to pobrania 

Do pobrania: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - 31.10.2013

 

Osoby do kontaktu:

 

Robert Stoliński, tel. 58/5889201,e-mail: r.stolinski@kaliska.pl

 

Bożena Pozorska, tel. 58/5889201, e-mail: promocja@kaliska.pl

 

 

Projekt, dzięki któremu dokonano uzbrojenia terenu, zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1 Lokalny Potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.